Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Oferty pracy

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

konserwator

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy:  od 01.09.2022 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Godziny pracy:    6:00 – 14:00

                            14:00 – 22:00

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Minimum wykształcenie zawodowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora,
 • Umiejętności techniczne i remontowo-malarskie

 

Zakres obowiązków:

 • Prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym,
 • Prace porządkowe na terenie placówki oraz wokół jej terenu,
 • Prace naprawcze związane ze szkolnym sprzętem,
 • Dbanie o stan techniczny mienia szkoły,
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV, opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 

Miejsce składania dokumentów:

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w dyżurce szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.

 


Dyrektor Zespołu  Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

woźna

 

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy: 1 wrzesień 2022r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Godziny pracy:   6.00 – 14.00

                            14.00 – 22.00

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Minimum wykształcenie zawodowe
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźnej.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista,
 • Operatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
 • Umiejętność nawiązywania serdecznych kontaktów z dziećmi.

 

Zakres obowiązków:

 • Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
 • Przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i w szkole,
 • Pomoc w podawaniu dzieciom posiłków w przedszkolu,
 • Dbałość o powierzony sprzęt,
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
 • Dyżurowanie zgodnie z harmonogramem,
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż, dyscypliny oraz kodeksu etycznego,
 • Wykonywanie innych, powierzonych przez dyrektora czynności wynikających z organizacji przedszkola i szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Miejsce składania dokumentów:

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w dyżurce szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.

 


Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

robotnik do prac lekkich

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy:  od 29.08.2022

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Godziny pracy:    14:00 – 22:00

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Minimum wykształcenie zawodowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki.

 

Zakres obowiązków:

 • Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
 • Dbałość o powierzony sprzęt,
 • Dbałość o teren wokół szkoły,
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w dyżurce szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.