Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Oferty pracy

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik sprzątający

 

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Termin rozpoczęcia pracy:  wrzesień 2024

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Godziny pracy zmianowej: 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  • Nieposzlakowana opinia,
  • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki/sprzątacza.

Zakres obowiązków:

  • Codzienne utrzymywanie czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
  • Dbałość o powierzony sprzęt,
  • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  • Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego,

Wymagane dokumenty:

  • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.)”,
  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl.