Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Druki do pobrania

DRUKI DO POBRANIA

1. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły >>pobierz<<

2. Zgoda na samodzielny powrót do domu >>pobierz<<

3. Prośba o zwolnienie z zajęć >>pobierz<<

4. Zgoda na wyjścia szkolne >>pobierz<<

5. Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych >>pobierz<<

6. Karta informacyjna >>pobierz<< ; w języku ukraińskim >>pobierz<<

7. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej >>pobierz<<

8. Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka - zgoda na udział w zajęciach religii i/lub etyki >>pobierz<< ; w języku ukraińskim >>pobierz<<

9. Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii >>pobierz<<

10.Oświadczenie o rezygnacji z lekcji wychowania do życia w rodzinie >>pobierz<< ; w języku ukraińskim >>pobierz<<

__________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE


1. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce. >>>do pobrania <<<
2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce .>>>do pobrania<<<
3. Regulamin przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe.>>> do pobrania<<<
4. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe. >>>do pobrania <<<

INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

https://www.pruszczgdanski.pl/asp/stypendia-wojta-...