Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Stowarzyszenie - informacje

Szanowni Państwo!

W trosce o dobro i rozwój naszych dzieci założyliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie „BORKUŚ”. Chcemy w szczególny sposób wspólnie wspierać dzieci uczęszczające do naszej szkoły w ich nowych zadaniach i wyzwaniach, mających wpływ na całe przyszłe życie.

Zwracamy się do Was, Drodzy Państwo, o poparcie tego przedsięwzięcia. Zapraszamy do wstępowania do Stowarzyszenia „BORKUŚ” i wspólnego tworzenia programu jego działania. Każdy dobry pomysł zmierzający do realizacji naszych celów jest mile widziany. Razem będzie nam łatwiej.

Cele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „BORKUŚ”:

  1. Podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.
  2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym: zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, konferencji, warsztatów i szkoleń.
  3. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność.
  4. Wspomaganie szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
  5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.
  6. Upowszechnianie ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego.
  7. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie miejscowości Borkowo oraz społecznością lokalną.
  8. Prowadzenie działań na rzecz polepszenia stanu infrastruktury, w tym pozyskiwanie sprzętu i pomocy dydaktycznych.

 

Drodzy Rodzice!

Jeżeli jesteście zainteresowani tworzeniem klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią – dołączcie do nas!

Znajdziecie tu Państwo wszelkie informacje dotyczące naszej działalności, realizowane zadania i zakres wykonywanych czynności.

Wspomóżcie Państwo nasze Stowarzyszenie. Zostańcie jego członkiem bądź przekażcie darowiznę pieniężną lub darowiznę w postaci sprzętu.

Za wszelką pomoc dziękujemy! Zapraszamy do współpracy!

 

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie „BORKUŚ”

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  >>pobierz<<

 

Dane do przelewu krajowego
Numer rachunku odbiorcy: 46 1020 1909 0000 3102 0182 2345
Nazwa odbiorcy: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWEI BO
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW


Details for the foreign transfer
Beneficiary account: PL 46 1020 1909 0000 3102 0182 2345
Beneficiary name: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWEI BO
Beneficiary bank name: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Beneficiary bank code: BPKOPLPW