Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Utrzymanie czystości części obiektu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. „Utrzymanie czystości części obiektu Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Borkowie na wydzielonej powierzchni pomieszczeń Szkoły Podstawowej”.

Opis i dokumentacja w załącznikach.

 

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego w załączniku.