Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Utrzymanie czystości części obiektu w okresie 03.01.2022r. do 24.06.2022r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. „Utrzymanie czystości części obiektu Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Borkowie na wydzielonej powierzchni pomieszczeń Szkoły Podstawowej”.

Opis i dokumentacja w załącznikach.

Protokół z przeprowadzonego zapytania w załącznikach.