Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Zakup oraz dostawa - Robot Photon + zestaw PRO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 3/11

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup oraz dostawę materiałów edukacyjnych w ramach programu „Laboratorium Przyszłości" - którego celem jest doposażenie pracowni i klas ZSP w Borkowie. 

 

Opis i dokumentacja w załącznikach.

Protokół z przeprowadzonego zapytania w załącznikach.