Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

 

Od lutego 2023r.  kontynuujemy bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z pomocy psychologicznej skorzystać można w następujących terminach:

  • wtorki  w godz. 9.00 - 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedziba w Cieplewie ul. Długa 20A,
  • czwartki w godz. 9.00 - 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedziba w Cieplewie ul. Długa 20A,
  • czwartki w godzinach 15.00 – 19.00 w Szkole Podstawowej w Rotmance, al. Józefa Piłsudskiego 37.

Pomocy psychologicznej będzie  udzielać - psycholog Pani Viktoriia Żhulowa, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem (58) 691-15-01.

 

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość uzyskania wsparcia w innych terminach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

W razie potrzeby istnieje możliwość porad telefonicznych lub dojazdu do miejsca zamieszkania osoby potrzebującej.

 

Допомога психологічна для громадян України

 

Від лютого 2023 року продовжена  безкоштовна допомога психологічна для громадян України, перебування яких на теретирої Республіки Польща є легальним на підставі арт.2 уст.1 Устави від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв"язку з воєним конфліктом в країні.

Допомогою психологічною можна скористатися в днях :

- вівторки в годинах: від 9.00 до 14.00 в Гмінному Центрі Соціальної Допомоги в Прущу Гданськім, який знаходиться в Чіплєво вул.Длуга 20 а.

-четверги в годиннах 9.00 до 14.00 в Гмінному Центрі Соціальної Допомоги в Прущу Гданськім, який знаходиться в Чіплєво вул.Длуга 20 а.

-четверги в годинах 15.00-19.00 в Школі Подставовой в Ротманці, алея  Джозефа Пілсудського 37.

Допомогу психологічну буде надавати - психолог Вікторія Жульова, по попередньому запису за телефоном (58) 691-15-01.

 

В ситуаціях термінових є можливість отримання допомоги психологічної в інших термінах, але за попереднім записом за вищевказаним номером телефону.

В разі потреби є можливість отримання психологічних порад в телефоному режимі, а також доїзду до місця проживання осіб потребуючих.

 

 Oświadczenie / ЗАЯВА 

 

Karta informacyjna w języku ukraińskim >>pobierz<<

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka - zgoda na udział w zajęciach religii i/lub etyki w języku ukraińskim >>pobierz<<

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji wychowania do życia w rodzinie  w języku ukraińskim >>pobierz<<
  

 
 Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do Polskich szkół oraz informacje dla studentów i pracowników naukowych
Przepisy prawa - cudzoziemcy