Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

 Oświadczenie / ЗАЯВА 

 

Karta informacyjna w języku ukraińskim >>pobierz<<

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka - zgoda na udział w zajęciach religii i/lub etyki w języku ukraińskim >>pobierz<<

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji wychowania do życia w rodzinie  w języku ukraińskim >>pobierz<<
  

 
 Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do Polskich szkół oraz informacje dla studentów i pracowników naukowych
Przepisy prawa - cudzoziemcy