Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Informacje od intendenta

 


Informuję, iż link do formularza odnośnie zapisów na obiady będzie aktywny do dnia 15.09.2023 r. do godz. 12:00. Uczniowie zapisani w tym terminie rozpoczną korzystanie z wyżywienia od poniedziałku 18.09.2023 r.

 

Osoby chcące zapisać dziecko na obiady po ww. terminie wypełniają formularz w papierowej wersji, a dziecko rozpocznie korzystanie z wyżywienia od kolejnego miesiąca (zgodnie
z regulaminem).


Adres mailowy intendenta: intendent@spborkowo.pomorskie.pl

 

OBIADY   2023/2024

 

Obiady będą wydawane od poniedziałku 11 września 2023 r.

Koszt obiadu: 6,00 zł.

Koszt karty obiadowej: 6,00 zł (płatne gotówką u intendenta lub wychowawcy).

Warunkiem realizacji odpisu za wyżywienie jest odwołanie posiłku najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność.

Zapisy/rezygnacje z obiadów realizowane są w systemie miesięcznym, czyli zapisać bądź zrezygnować ze spożywania posiłków można od kolejnego miesiąca po zgłoszeniu (wyjątek stanowi wrzesień).

Aby zapisać dziecko na obiady wystarczy wypełnić formularz:  
 
Rodzic odsyła formularz (nie musi wypełniać deklaracji papierowej).
 

 


W szkole funkcjonuje program e-Stołówka, za pośrednictwem którego odbywać się będzie kompleksowa obsługa rozliczeń, zgłaszania nieobecności itp.

Na stołówce zainstalowany jest czytnik, a uczniowie korzystający z obiadów otrzymają karty zbliżeniowe (koszt 6,00 zł, płatne gotówką u intendenta).


Zmianie uległ również Regulamin stołówki szkolnej, najważniejsze kwestie dotyczą:

- realizacji odpisów (posiłek należy odwołać najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność);

- zapisy/rezygnacje z obiadów realizowane są w systemie miesięcznym, czyli zapisać bądź zrezygnować ze spożywania posiłków można od kolejnego miesiąca po zgłoszeniu (wyjątek stanowi wrzesień).