Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Informacje od intendenta

Adres mailowy intendenta: intendent@spborkowo.pomorskie.pl

 

Zgłoszenia na obiady od miesiąca września przyjmowane są do dnia 09.09.2022 r.

Deklaracje przesłane po tym terminie obowiązują od miesiąca października.


Obiady będą wydawane od poniedziałku 12 września 2022 r.

Koszt obiadu wynosi 5,00 zł.


Od tego roku szkolnego funkcjonować będzie program e-Stołówka, za pośrednictwem którego odbywać się będzie kompleksowa obsługa rozliczeń, zgłaszania nieobecności itp.

W najbliższym czasie na stołówce zostanie zainstalowany czytnik, a uczniowie korzystający z obiadów otrzymają karty zbliżeniowe (koszt 6,00 zł, płatne gotówką u intendenta).


Zmianie uległ również Regulamin stołówki szkolnej, najważniejsze kwestie dotyczą:

- realizacji odpisów (posiłek należy odwołać najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność);

- zapisy/rezygnacje z obiadów realizowane są w systemie miesięcznym, czyli zapisać bądź zrezygnować ze spożywania posiłków można od kolejnego miesiąca po zgłoszeniu (wyjątek stanowi wrzesień).