Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Historia szkoły w Borkowie

Szkoła podstawowa w Borkowie istnieje bardzo długo a ,dokładnie od czasów przed II wojną światową. Ponieważ wybuch wojny spowodował że miejsce w którym znajdowała się szkoła musiał zastąpić szpital wojskowy jednak w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1982 roku w szkole która znajdowała się w pomieszczeniu gospodarczym znowu uczyły się dzieci. I tak historia szkoły toczyła się aż do dnia 5 grudnia 1997r. był to przełomowy dzień dla szkoły im .Jana Brzechwy w Borkowie tego właśnie dnia została wybudowana nowa szkoła w której uczymy się do dziś. W naszej szkole znajdują się klasy 1-6 oraz przedszkole.

W związku z przekazaniem szkole 28 maja 2011 r. sztandaru, uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w projekcie „Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie”. Uczniowi z wielkim zaangażowaniem zbierali informacje o szkole ze starych gazet, kronik szkolnych, a także od byłych uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Efektem ich pracy jest prezentacja multimedialna przedstawiająca dzieje naszej palcówki od jej założenia aż po współczesność. Autorki prezentacji: Sara Delinac, Daria Kamrowska, Anita Ropiejko, Magdalena Stramska, Marta Wiśniewska. 

Historia szkoły - prezentacja