Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Rekrutacja

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu

odbywa się po ogłoszeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Dokumenty do pobrania:

Zasady rekrutacji SPOZA OBWODU 2021-2022

Wniosek spoza obwodu do szkoły 2021-2022

Oświadczenie spoza obwodu do szkoły 2021-2022

Oświadczenie woli spoza obwodu do szkoły 2021-2022