ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KLASA

GODZINA

SALA

I A

8.30

227

IB

8.30

228

IC

8.30

223

II A

9.30

219

II B

9.30

228

II C

9.30

223

III A

9.00

SALA GIMNASTYCZNANASTEPNIE SALA 227

III B

9.00

SALA GIMNASTYCZNA NASTEPNIE SALA 129

IV A

11.30

130

IV B

11.30

203

IV C

11.30

223

V A

8.00

228

V B

11.30

219

VI A

10.30

228

VI B

10.30

126

VI C

10.30

130

VII A

10.30

125

VII B

10.30

110

VII C

10.30

223

VIIIA

11.30

SALA GIMNASTYCZNA NASTEPNIE SALA 125

VIII B

11.30

SALA GIMNASTYCZNA NASTEPNIE SALA 123Półkolonie pełne przygód – ruszył nabór!

Trwają zapisy chętnych do udziału w półkoloniach na terenie gminy Pruszcz Gdański. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6 – 13 lat.

Koszt 6- dniowych zajęć wraz z wyżywieniem to 250 zł od osoby.

Na uczestników czekają nauka żeglarstwa na terenie stanicy w Wiślince, kajakarstwo w Centrum Rekreacji w Juszkowie oraz warsztaty artystyczne i teatralne w Mediatece w Straszynie.

Kontakt: 692 409 458, 509 559 762, kolonie@bursztynowym.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pruszcz Gdański na rok 2021.

Zajęcia ruchowe w Gminie Pruszcz Gdański ! ⚽️


  <hr><p style=HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

W KLASACH IV-VIII

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej i zdalnej odbywają się zgodnie z planami zamieszczonymi na stronie internetowej.

DATA

KLASY UCZĄCE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ

KLASY UCZĄCE SIĘ STACJONARNIE

17.05.2021 r.

4B, 5B, 6B, 7B, 7C, 8A, 8B

4A, 4C, 5A, 6A, 6C, 7A,

18.05.2021 r.

4B, 5B, 6B,7A, 7B, 7C, 8A, 8B

4A, 4C, 5A, 6A, 6C,

19.05.2021 r.

4C, 5A, 6A, 6C, 7A ,7C, 8A, 8B

4A, 4B, 5B, 6B, 7B,

20.05.2021 r.

4A, 4C, 6A, 6B, 6C, 7A, 8A, 8B

4B, 5A, 5B, 7B, 7C,

21.05.2021 r.

4A, 4C, 5A, 6A, 6C, 7A, 8A, 8B

4B, 5B, 6B,7B, 7C,

24.05 2021 r.

4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7B, 7C

4C, 6C, 7A, 8A, 8B

25-27.05.2021 r.

ODWOŁANE ZAJĘCIA - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

28.05.2021 r.

4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6C, 7B

6A, 6B, 7A, 7C, 8A, 8B


Harmonogram zebrań z rodzicami w formie on-line

w dniach 18.05-20.05.2021 r.

klasa

data

godzina

I a

18.05.2021 r.

17.00

I b

18.05.2021 r.

18.00

I c

18.05.2021 r.

17.00

II a

18.05.2021 r.

18.30

II b

18.05.2021 r.

17.00

II c

18.05.2021 r.

18.00

III a

18.05.2021 r.

17.00

III b

18.05.2021 r.

18.00

IV a

19.05.2021 r.

17.00

IV b

19.05.2021 r.

17.00

IV c

19.05.2021 r.

17.30

V a

19.05.2021 r.

17.30

V b

19.05.2021 r.

17.30

VI a

19.05.2021 r.

18.00

VI b

19.05.2021 r.

18.00

VI c

19.05.2021 r.

18.00

VII a

20.05.2021 r.

17.00

VII b

20.05.2021 r.

17.00

VII c

20.05.2021 r.

17.00

VIII a

20.05.2021 r.

18.00

VIII b

20.05.2021 r.

18.00


HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

W KLASACH I-III

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej i zdalnej odbywają się zgodnie z planami zamieszczonymi na stronie internetowej.

OKRES

KLASY UCZĄCE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ

KLASY UCZĄCE SIĘ STACJONARNIE

26.04-28.04.2021 r.

I B, II B, II C, III A

I A, I C, II A, III B


KOMUNIKAT


Zasady organizacji i funkcjonowania placu zabaw w dobie covid-21 przy

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, iż z dniem 24.04.2021.r na terenie szkoły zostaje udostępniony dla mieszkańców Borkowa szkolny plac zabaw oraz boisko.

 1. Korzystanie z placu zabaw i boiska powinno odbywać się zgodnie zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Mieszkańcy zobowiązani są do zachowania limitu do 25 osób, dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego dystansu społecznego 2m (dotyczy osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 2. W sytuacji gdy na placu zabaw czy boisku nie można zachować dystansu społecznego z uwagi przekroczenie 25 osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym terminie.
 3. Uczestnikiem placu zabaw powinno być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy również opiekunów).
 4. Zaleca się by opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami, kichanie, kasłanie w chusteczkę lub zgięcie łokcia – nie w kierunku innych.
 5. Po każdorazowo zakończonej zabawie należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna.
 6. W przypadku gdy dziecko korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować by nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 7. Na placu zabaw codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu.
 8. Ważne numery telefonów w sytuacji podejrzenia zagrożenia koronawirusem:
 • 800 190 590 telefoniczna informacja pacjenta
 • 500 397 415 telefon alarmowy na terenie Powiatu Gdańskiego – wyłącznie w zagrożeniu epidemicznym
 • 22 505 11 88 bezpłatne konsultacje z lekarzem PZU Zdrowia

9. Plac zabaw i boisko otwarte jest w soboty niedziele i dni świąteczne w godz. 10:00do20:00. Z boiska będzie można również korzystać w:

 • poniedziałki od 19:30 do 22:00
 • wtorki od 20:00 do 22:00
 • środy od 19:15 do 22:00
 • czwartki od 18:15 do 22:00
 • piątki od 20:30 do 22:00INFORMACJA

Gmina Pruszcz Gdański podpisała Porozumienie, którego przedmiotem jest sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych.

Opieka będzie sprawowana przez lekarza stomatologa p. Mirosławę Aleksandrę Skorek w ramach indywidulanej rejestracji dzieci i młodzieży przez rodziców od 1.02. – 31.12.2021 r.

Treść porozumienia w załączniku.
Harmonogram zebrań z rodzicami w formie on-line

klasa

data

godzina

I a

15.02.2021 r.

18.30

I b

15.02.2021 r.

17.30

I c

16.02.2021 r.

17.30

II a

15.02.2021 r.

18.30

II b

15.02.2021 r.

18.30

II c

15.02.2021 r.

18.30

III a

16.02.2021 r.

17.30

III b

16.02.2021 r.

17.30

IV a

16.02.2021 r.

18.30

IV b

16.02.2021 r.

18.30

IV c

16.02.2021 r.

18.30

V a

17.02.2021 r.

17.00

V b

17.02.2021 r.

17.00

VI a

17.02.2021 r.

18.00

VI b

17.02.2021 r.

18.00

VI c

17.02.2021 r.

18.00

VII a

18.02.2021 r.

17.00

VII b

18.02.2021 r.

17.00

VII c

18.02.2021 r.

17.00

VIII a

18.02.2021 r.

18.00

VIII b

18.02.2021 r.

18.00


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-re...POWRÓT UCZNIÓW KLAS I-III DO SZKOŁY PO FERIACH

Informujemy, iż uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego w szkole od poniedziałku 18.01.2021 r.

Szkoła będzie funkcjonowała w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Prosimy rodziców o szczegółowe zapoznanie się z nimi:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal

Prosimy również o ponowne zapoznanie się z uaktualnionymi regulaminami obowiązującymi w sytuacji zagrożenia zarażeniem COVID-19 zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.

Nauka w kl. I-III będzie odbywała się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy w godz.7.00 – 17.00 oraz dotychczasowe zajęcia specjalistyczne zgodnie z planem.

Ze względów bezpieczeństwa zostaje zmieniona organizacja wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły oraz zasady korzystania z szatni.

Uczniowie, którzy nie uczęszczają do świetlicy będą mogli wejść do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem lekcji:

 • klasy Ia, Ib, Ic, IIa - wejściem głównym i korzystają z szatni w budynku głównym,
 • klasy IIb, IIc, IIIa, IIIb - wejściem przy sali gimnastycznej i korzystają z szatni w tej samej części budynku.

Wejście przy sali gimnastycznej będzie otwarte dla uczniów klas IIb, IIc, IIIa, IIIb wyłącznie 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć, w innym czasie uczniowie ci będą korzystać z wejścia/wyjścia w budynku głównym.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM - DYŻUR TELEFONICZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW/OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI W CZASIE FERII ZIMOWYCH

NR TELEFONU - 530 600 990

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim uruchomiła dodatkowy dyżur telefoniczny dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów i nauczycieli w czasie ferii zimowych. Codziennie w okresie ferii, tj. w dniach od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00 udzielane są telefoniczne porady, konsultacje, rozmowy wspierające oraz interwencyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Zachęcamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli do skorzystania z pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Szanowni Rodzice

na podstawie komunikatu przekazanego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji umieszczonego na stronie gov.pl informujemy, iż od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. uczniowie klas I-III przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem zajęć, który został umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne. Kolorem czerwonym zaznaczone są lekcje, które będą odbywały się dzięki aplikacji Meet, pozostałe przez Classroom.Szanowni Rodzice,

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Nauczanie zdalne w naszej szkole będzie się odbywało według zatwierdzonego planu zajęć kształcenia na odległość, który znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-...Komunikat o zawieszeniu zajęć stacjonarnych

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie

od poniedziałku tj. 26 października br. i będą obowiązywały do niedzieli tj. 8 listopada br.

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I – III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

>>Komunikat do pobrania<<


Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID – 19
dla pacjentów ze skierowaniem

Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran


Stan na dzień 9.10.2020 r


.


W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.


INFORMACJA

Informuję, iż od 04.07.2020 r. zostanie otwarty szkolny plac zabaw. Zasady korzystania zamieszczone są poniżej.

Zasady korzystania ze szkolnego placu zabaw.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP