Dokument archiwalny 31.08.2020

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI I KONSULTACJI DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

w sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID-19

 1. Od 25.05.2020 r. do 7.06.2020 r. szkoła zapewnia uczniom kl. VIII konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki.
 2. Od 1.06.2020 r. do 7.06. 2020 r. możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami oraz biblioteki będzie dotyczyła uczniów klas IV-VIII.
 3. Konsultacje na terenie szkoły będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w formie: indywidualnej lub w grupach do 5 osób.
 4. Harmonogram konsultacji oraz godziny pracy biblioteki zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz przesłany rodzicom i uczniom.
 5. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 6. Uczniowie korzystają z konsultacji i biblioteki za zgodą rodziców przesłaną do wychowawcy przez dziennik elektroniczny (wzór zgody poniżej)
 7. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 8. Uczniowie/rodzice zgłaszają udział w konsultacjach nauczycielowi najpóźniej dzień wcześniej do godz. 15.00.
 9. Nauczyciel może zaprosić ucznia/ grupę uczniów na konsultacje informując o tym uczniów i rodziców.
 10. Nauczyciel wpisuje umówione z uczniem/ grupą uczniów spotkanie w rejestrze konsultacji zamieszczonym w “chmurze” oraz ustala nr sali.
 11. Nauczyciel przekazuje uczniowi/ grupie uczniów nr sali, w której będą odbywały się konsultacje.
 12. Z konsultacji/biblioteki może korzystać osoba zdrowa. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia lub nauczyciela należy konsultacje odwołać.
 13. Osoba uczestnicząca nie może przyjść do szkoły, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 14. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 15. Osoby wchodzące do szkoły dezynfekują ręce.
 16. Uczniowie nie korzystają z szatni i nie zmieniają butów.
 17. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali, w której odbywają się konsultacje. Po zajęciu miejsca w sali uczeń/nauczyciel może zdjąć maseczkę.
 18. W sali zostaje zachowany dystans 2 metra między uczniami i nauczycielem, a odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 19. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników.
 20. Podczas korzystania z biblioteki uczeń i nauczyciel mają zakryte usta i nos oraz zachowują dystans co najmniej 2 m.
 21. Uczeń nie wchodzi do biblioteki, odbiera książki z lady, znajdującej się w progu wejścia do biblioteki.
 22. Uczeń, który chce wypożyczyć książkę jest zobowiązany na dzień wcześniej, do godz. 15.00, podać nauczycielowi bibliotekarzowi przez e-dziennik chęć skorzystania z biblioteki szkolnej.
 23. Uczeń odbiera książki z lady, znajdującej się w progu wejścia do biblioteki.
 24. Uczeń, który chce tylko oddać książki, może je zostawić na regale/ławce przy dyżurce w szkoły – najlepiej w reklamówce. Książki muszą być opisane: imię i nazwisko, klasa.
 25. Po wycofaniu książek z bazy wypożyczeń, rodzic dostanie przez e-dziennik informację potwierdzającą zwrot książek z konta ucznia.
 26. Po zakończeniu konsultacji/korzystania z biblioteki uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły.


Zgoda na udział w konsultacjach.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................w konsultacjach

(imię, nazwisko)

na terenie szkoły od dnia………………………………………….

………………………………………

(podpis rodziców)W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP