Dokument archiwalny 31.08.2020

Zasady organizacji działalności opiekuńczo-wychowawczej

i dydaktycznej w klasach I-III

w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Borkowie

w sytuacji zakażenia koronawirusem lub zachorowania

na Covid-19

Placówka funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 17:00 w zaostrzonym rygorze sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wprowadza się zaostrzone rygory sanitarne:

 • Do szkoły przyjmowani będą uczniowie w dobrym stanie zdrowia, bez żadnych objawów chorobowych, po zmierzeniu temperatury.
 • Nie wolno posyłać do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Uczniowie zostaną podzieleni na grupy do 12 osób.
 • Grupy przebywać będą w wyznaczonej i stałej sali.
 • W szkole zostaną zorganizowana działalność opiekuńczo-wychowawcze oraz działalność dydaktyczna.
 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele uczący w klasach I-III będą prowadzili działalność edukacyjną do dwóch godzin dziennie.
 • Nauczyciele świetlicy i specjaliści będą prowadzili działalność opiekuńczo-wychowawczą w łączonych grupach do 12 osób.
 • W celu zachowania bezpiecznych warunków ławki dla uczniów zostaną ustawione z zachowaniem 1,5 m odstępu.
 • Przy salach zajęć zostaną wyznaczone miejsca do zmiany obuwia i pozostawienia odzieży.
 • Z sal zostaną usunięte dywany i ograniczona zostanie ilość książek oraz gier.
 • Uczniowie mogą przynosić do szkoły swoje podręczniki i przybory szkolne.
 • Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów osobistych.
 • Śniadanie musi być zapakowane w jednorazowe opakowanie.
 • Uczniowie, którzy nie będą uczęszczać do szkoły będą kontynuować kształcenie na odległość.

Prosimy Rodziców o uaktualnienie swoich danych telefonicznych w celu szybkiego kontaktu.

Liczymy na zrozumienie powyższych kwestii i z góry dziękujemy za współpracę.

W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP