2020 / 2021

Godziny obiadowe dla klas I-III

Godziny:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11:30

IB,IIC,IIIB

IA,IC,IIB

IB,IIC,IIIB

IA,IC,

IIB-po lekcjach

IB,IIIB

IIA-po lekcjach

12:25

IA-przed lekcją, IIA-po lekcjach

IIC,IIIA

IIA,IIIA

IB,IIA,

IIIA-po lekcjach

IA,IIB,IIC

13:20

IC,IIB,IIIA

IB,IIA,IIIB

IA-przed lekcją, IC,IIB

IIC,IIIB

IC,IIIA

Godzinny obiadowe dla klas IV-VIII

Godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11:00

IVA,IVC,VIC,VIIIB

IVB,VA,VIA,

VIIIA,VIIIB

IVC,VIA,VIC,

VIIA

IVA,VB,VIIB

VIIC

IVC,VIB,VIC,

VIIA

11:55

VA,VB,VIIA,VIIC

IVA,IVC,VIC,

VIIB

VA,VB,VIB, VIIC,VIIIA

VA,VIA,VIB,VIIA

IVB,VIIB,VIIC,

VIIIA,VIIIB

12:55

IVB,VIA,VIB,VIIB,VIIIA

VB,VIB,VIIA,

VIIC

IVA,IVB,VIIB,VIIIB

IVB,IVC,VIC,VIIIA,VIIIB

IVA,VA,VB,

VIA
__________________________________________________________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Nieobecności dzieci korzystających z obiadów w stołówce szkolnej proszę zgłaszać:

Odpisy za wyżywienie będą uwzględniane od następnego dnia po zgłoszeniu.


KONTO BANKOWE ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU, OBIADY SZKOLNE:

51 8335 0003 0119 4351 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


KONTO BANKOWE ZA POBYT W PRZEDSZKOLU :

80 8335 0003 0119 4351 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


Intendent
W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP