Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałych w obwodzie

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy rozpoczynają się

01 marca 2021 r. i będą trwać do 02 kwietnia 2021 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym.

Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w dyżurce szkoły.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014 r.);

2) w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie od 01.09.2020 r. obejmuje miejscowość

Borkowo z wyłączeniem ulic: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa oraz część ulicy Kasztanowej od nr 75A do 75C


Druki do pobrania:

Zgłoszenie do Szkoły z OBWODU 2021-2022

Oświadczenie o miejscu zamieszkaniaW naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP