aktualizacja 07.11.2018

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się wszystkich Rodziców w gromadzenie składek na rzecz Rady Rodziców, poszukiwanie sponsorów, jak również innych źródeł finansowania działalności Rady Rodziców i pomocy szkole.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic.

Bez Państwa pomocy i wsparcia nie będzie możliwe zrealizowanie nowych zamierzeń. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o zrozumienie i współpracę. Pieniądze wpłacane przez Państwa pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a przecież ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dobrowolną składkę w wysokości 50 zł, czyli tak, jak w poprzednim roku szkolnym (bez względu na liczbę dzieci), można wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo.

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

Możliwe są też wpłaty do przedstawicieli Rady Rodziców w poszczególnych klasach, a także bezpośrednio u skarbnika Rady Rodziców po zebraniach z nauczycielami.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc. W najbliższym czasie poinformujemy o wydarzeniach, które chcielibyśmy zorganizować w trakcie tego roku szkolnego.


Serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców


aktualizacja 07.11.2018

50% SKŁADEK DLA KLAS

Aby zachęcić rodziców do wpłat składek, Rada Rodziców uzgodniła, by w klasach, w których ściągalność przekroczy 90% (biorąc pod uwagę kwotę, a nie liczbę wpłat) połowa pieniędzy trafiła z powrotem do tych klas, gdzie zostanie rozdysponowana wedle ustaleń pomiędzy rodzicami. Zachęcamy do wpłat!

Rada Rodzicówaktualizacja 23.10.2018

Szanowni Rodzice,

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z Radą Rodziców, prosimy o kierowanie korespondencji na adres rr.spborkowo@gmail.com

Przedstawiciele Rady Rodziców


aktualizacja 02.01.2018 r.


Szanowni Rodzice

W imieniu Rady Rodziców pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców.

Bez Państwa wsparcia Rady Rodziców nie jesteśmy w stanie sfinansować chociażby słodkiego upominku dla dzieci na Mikołaja, czy innych drobnych nagród za sukcesy naszych dzieci.

Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwany przez dzieci Bal Karnawałowy, niestety bez Państwa dofinansowania może się w tym roku nie odbyć.

Być może ten rok jest ostatnim kiedy nasze dzieci są w takim gronie. Sprawmy, aby wspominały miło te chwile i pomóżmy w zorganizowaniu atrakcji pozalekcyjnych.

Pamiętajcie Państwo, że pieniądze przekazywane na rachunek Rady Rodziców służą naszym dzieciom.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że składka wpłacona na świetlicę nie zasila funduszu Rady Rodziców.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i okazaną pomoc,

Przedstawiciele Rady Rodziców


aktualizacja 02.01.2018 r.


Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy ogłasza I edycję konkursu:

”Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców”.

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej w Borkowie, ich Rodziców i Opiekunów.
  2. Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania wpłat na fundusz Rady Rodziców.
  3. Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych klasach środków pieniężnych i przekazanie ich na fundusz Rady Rodziców. Wyliczeniu będzie podlegać kwota zebranych środków na jednego ucznia w danej klasie (suma wpłat/liczbę uczniów w klasie).
  4. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonując wpłat na Radę Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.
  5. Wysokość rocznej składki na rodzinę w roku szkolnym 2017/2018 wynosi min. 50 zł. Wpłaty dokonane na rodzeństwo będą dzielone na równe kwoty dla każdego z dzieci.
  6. W konkursie uwzględniane są wpłaty dokonane od 3 września 2017 r. do 31 maja 2017 r przelewem na konto bankowe Rady Rodziców, gotówką u Skarbnika, wpłaty przed zebraniami z rodzicami lub u przedstawiciela klasy w Radzie.
  7. Klasy, które do dnia zakończenia konkursu uzyskają powyżej 50% wpłat otrzymają następujące nagrody:

a) NAGRODA ZA WPŁATY powyżej 50% do 70% - wyjście całą klasą na lody,
b) NAGRODA ZA WPŁATY powyżej 70% do 90% - wyjście całą klasą na pizzę,
c) NAGRODA ZA WPŁATY powyżej 90%- wyjście całą klasą na kręgle.

8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez Radę Rodziców na Festynie Rodzinnym w 2018 roku.

9.Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego akceptacji w powyższej treści przez Radę Rodziców i zaakceptowania go przez Dyrektora Szkoły.Szanowni Rodzice!

U progu nowego roku szkolnego 2017/2018 Rada Rodziców zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się wszystkich Rodziców w gromadzenie składek na rzecz Rady Rodziców, poszukiwanie sponsorów, jak również innych źródeł finansowania działalności Rady Rodziców i pomocy szkole.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic.

Bez Państwa pomocy i wsparcia nie będzie możliwe zrealizowanie nowych zamierzeń.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o zrozumienie i współpracę.

Pieniądze wpłacane przez Państwa pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a przecież ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dobrowolną składkę w wysokości 50zł można wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Gdańsk

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

Bardzo liczymy na pomoc Państwa.


Serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców


Szanowni Rodzice,

Chcielibyśmy poinformować o wydatkach poniesionych w poprzednim roku szkolnym przez Radę Rodziców.

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W ubiegłym roku szkolnym z kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in. następujące inicjatywy:

PONIESIONE WYDATKI

Dofinansowanie szafek do szatni 4 000.00 zł

Nagrody, dyplomy dla uczniów 3 122.33 zł

Festyn rodzinny 577.67 zł

Lody z okazji Dnia Dziecka 479.94 zł

Dofinansowanie Balu Karnawałowego 400.00 zł

Prymus- nagroda dla najlepszego ucznia 100.00 zł

Skok Wzwyż 200.00 zł

Zakup książek do biblioteki 306.00 zł

Zakończenie roku – zakup kwiata do szkoły 150.00 zł

Faktura plakat A3 promujący Festyn Rodzinny 20.00 zł

_______________________________________________________

WYDATKI RAZEM 9 355.94 złUbezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców informuje, iż na rok szkolny 2017/2018 spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego z różnych Towarzystw, proponuje indywidualne ubezpieczenie w firmie InterRisk Szkolne Edu Plus. Wydaje się nam ono najkorzystniejsze dla naszych dzieci.

Składka roczna wynosi 40 zł, dla sportowców 52 zł (dla dzieci uczestniczących w pozaszkolnych klubach i organizacjach sportowych). Istnieje możliwość (Za dopłatą 6 zł) skorzystania z usługi TELEMEDYCYNA, polegającej na 12 konsultacjach z lekarzem internistą, pediatrą lub dietetykiem Dostępnych przez wideo-rozmowę, chat lub telefon codziennie pomiędzy godz. 8 a 22.

Deklaracje chętnych osób do ubezpieczenia dziecka zbierane będą na najbliższym zebraniu z rodzicami.

Składka płatna jest, u skarbników klasowych w dniu zebrania lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem UBEZPIECZENIE, imię, nazwisko i klasa ucznia, do dnia 10 października b.r.

Jednocześnie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest dobrowolną umową zawieraną WYŁĄCZNIE z woli rodziców.

Poniżej znajdą Państwo informacje o ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz tabelę norm uszczerbku na zdrowiu.

1. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS >>pobierz<<

2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu >>pobierz<<

3. Informacja o ubezpieczeniu uczniów >>pobierz<<

Opiekun ubezpieczonego:
Paweł Damecki; Kancelaria Brokerska
ul. Ketlinga 8, 83-050 Łapino
tel. 58 300 02 18, kom. 795 578 778


Z poważaniem
Rada Rodziców

______________________________________________________________________________________________________________


Drodzy Rodzice,

pragniemy serdecznie podziękować za odzew i wpłaty jakich dokonaliście na fundusz Rady Rodziców.

Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we wspólne działania na rzecz szkoły. Fundusze Rady Rodziców pochodzą przede wszystkim z Państwa wpłat oraz dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych.

Szczególnie dziękujemy rodzicom klasy IIc (10 wpłat), IIb, IVb, VIb (8 wpłat), którzy do tej pory wpłacili najwięcej .

Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci i zachęcamy do dalszych wpłat. Jednocześnie informujemy, że wpłata za Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 na rodzinę wynosi min. 50 zł

Jeszcze raz podkreślamy, pieniądze są wydatkowane wyłącznie na potrzeby szkolne naszych uczniów.

Wspólnie możemy więcej zrobić dla naszych dzieci.

Przewodniczący Rady Rodziców

Marek Cabaj


Konto Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie

ul. Akacjowa 2

80-180 Gdańsk

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP