Statuty, Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów,

Program wychowawczo- profilaktyczny


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

aktualizacja w dniu 10.12.2020

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

aktualizacja w dniu 10.09.2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

aktualizacja w dniu 17.09.2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 -projekt

aktualizacja w dniu 31.08.2020

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

aktualizacja w dniu 30.11.2017

--------------- DOKUMENTY ARCHIWALNE --------------------

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 10.09.2020


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE -dokument archiwalny

aktualizacja 28.08.2020


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE dokument archiwalny
aktualizacja 01.04.2020


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 12.09.2019


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - projekt -dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 09.09.2019


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE dokument archiwalny

aktualizacja 01.09.2019


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 02.10.2018


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 01.09.2018


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 30.11.2017


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 27.09.2017


STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 15.11.2016


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP