Świetlica szkolna oferuje dzieciom:

§ stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7.00 – 17.00,

§ zajęcia artystyczne ,

§ zajęcia czytelnicze,

§ gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,

§ pomoc przy odrabianiu lekcji,

§ konkursy (wiedzy, recytatorskie, plastyczne).


Opieką otaczamy uczniów Rodziców czynnych zawodowo. Prosimy o codzienne zaopatrywanie dzieci w odpowiednią ilość picia i jedzenia oraz wygodne i adekwatne do pogody ubranie (często korzystamy z boiska szkolnego)


Wychowawcy świetlicy pracują według własnego planu pracy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły

Zgodnie z tym planem naszym głównym celem i zarazem zadaniem jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tego programu realizujemy wszystkie przedsięwzięcia pedagogiczne i wychowawcze. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość. Wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci


W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” głośno czytamy naszym wychowankom.

Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija – emocjonalnie, duchowo, moralnie i intelektualnie. Czytając naszym wychowankom przez 20 min dziennie pragniemy wzmocnić w nich poczucie własnej wartości, rozwijać umiejętności niezbędne w procesie edukacji szkolnej oraz nauczyć dzieci czerpania radości z czytania i nauki.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP