POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku na terenie województwa pomorskiego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są świadczenia gwarantowane w Ośrodkach Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.

W ramach przedmiotowego zakresu podmioty lecznicze udzielają świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowych następującej grupie świadczeniobiorców: dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

W załączeniu znajduje się aktualny wykaz 23 ośrodków realizujących przedmiotowe świadczenia na obszarze województwa pomorskiego.

Pełna informacja, dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

https://www.kuratorium.gda.pl/wykaz-osrodkow-srodowiskowej-opieki-psychologicznej-i-psychoterapeutycznej-dla-dzieci-i-mlodziezy/Szanowni Rodzice,

w tym trudnym dla wszystkich czasie, pani Beata Szpakowska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, zapewnia możliwość korzystania z telefonicznych konsultacji, rozmów terapeutycznych i porad.

Pani psycholog jest dla Państwa dostępna pod nr telefonu 602 361 648 w poniedziałki i wtorki w godzinach 11.00-15.00 oraz w środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00-11.00.

W sytuacjach trudnych i nagłych można skontaktować się telefonicznie lub sms w dowolnym czasie.

Przypominamy również, że psycholodzy, pedagodzy i logopedzi P P-P w Pruszczu Gdańskim dyżurują od poniedziałku do piątku
w godz. 9-13 (tel. 530 600 990), psycholog
w godz. 13-15 (tel. 519 468 831), psycholog
w godz. 9-15 (tel. 506 945 649), pedagog, neurologopeda

pozdrawiam i życzę zdrowia

Emilia Bednarska pedagogPOMOC PSYCHOLOGICZNA

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Jeśli jest coś, co Was niepokoi, chcecie porozmawiać, potrzebujecie wsparcia specjalisty – zadzwońcie!

Bezpłatne telefoniczne konsultacje psychologiczne:

– psycholog GOPS – w godz. pracy Ośrodka – tel.: (058) 691-15-01,

– Fundacja Oparcia Społecznego A. FOSA Punkt Interwencji Kryzysowej w Gdańsku – tel.: 787 960 860,

– Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii – tel.: 660 765 050 lub 721 613 787,

– Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – w godz. pracy Centrum – tel. 58 320 44 04,

– Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w godz. 8.00-16.00, tel: 58 347 87 89 lub 58 347 89 30,

– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom – w godz. 8.00-18.00, tel.: 58 718 73 68.

W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP