ZAMÓWIENIA PUBLICZNEZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>pobierz<<

opublikowane 10.03.2021


ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów chemii gospodarczej >>pobierz<<

UMOWA na dostawę chemii >>pobierz<<

opublikowane 17.02.2021r.Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego - Utrzymanie czystości części obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie na wydzielonej powierzchni pomieszczeń Szkoły Podstawowej

Protokół do pobrania >>pobierz<<

aktualizacja 05.02.2021


Protokoły z przeprowadzonego zapytania ofertowego

- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw- -

aktualizacja 18.12.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - ryby- -

aktualizacja 18.12.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja 18.12.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja 18.12.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja 18.12.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja 18.12.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja 18.12.2020Utrzymanie czystości części obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie na wydzielonej powierzchni pomieszczeń Szkoły Podstawowej

Zaproszenie do składania ofert >>pobierz<<

Oferta (wersja edytowalna) >>pobierz<<


aktualizacja 10.12.2020
- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw- -

aktualizacja w dniu 30.11.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - ryby- -

aktualizacja w dniu 30.11.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 30.11.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 30.11.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 30.11.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 30.11.2020

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 30.11.2020Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>pobierz<<

aktualizacja 28.07.2020


Informacja z otwarcia ofert >>pobierz<<

aktualizacja 10.07.2020


Ogłoszenie nr 554509-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

REMONT POKRYCIA DACHÓW SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do siwz w wersji edytowalnej

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Dokumentacja techniczna - projekt naprawy

Dokumentacja techniczna - projekt naprawy-rysunki techniczne

Ocena stanu technicznego

aktualizacja 25.06.2020 r.
Protokół z przeprowadzonego przetargu - >>pobierz<<

aktualizacja 22.06.2020


Ogłoszenie o przetargu publicznym - sprzedaż busa szkolnego

-- ogłoszenie --

-- oferta --

-- umowa --

aktualizacja 04.06.2020Protokoły z przeprowadzonego zapytania ofertowego:

- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw- -

aktualizacja w dniu 20.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - ryby- -

aktualizacja w dniu 20.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 20.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 20.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 20.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 20.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 20.12.2019


- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw- -

aktualizacja w dniu 02.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - ryby- -

aktualizacja w dniu 02.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 02.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 02.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 02.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 02.12.2019

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 02.12.2019Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

aktualizacja 03.09.2019


- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<

aktualizacja w dniu 24.08.2018


Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borkowie

>>Zapytanie ofertowe<<

>>Przedmiar robót<<

>>Projekt technologii remontu cz. I<<

>>Projekt technologii remontu cz. II<<

>>Formularz oferty<<

>>Wzór umowy<<

aktualizacja w dniu 31.07.2018


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

>>Informacja<<

aktualizacja w dniu 11.07.2018

Remont i modernizacja istniejącej kotłowni gazowej

>>Zapytanie ofertowe<<

>>Formularz oferty<<

>>Wzór umowy<<

>>Projekt technologii remontu część I<<

>>Projekt technologii remontu część II<<

>>Przedmiar robót<<

aktualizacja w dniu 21.06.2018

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- odpowiedzi na pytania 4 --

aktualizacja w dniu 25.05.2018

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- odpowiedzi na pytania 3 --

aktualizacja w dniu 24.05.2018

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- odpowiedzi na pytania 1 --

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- odpowiedzi na pytania 2 --

aktualizacja w dniu 21.05.2018

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- -

-- Wzór umowy --

aktualizacja w dniu 15.05.2018

- - Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - -

aktualizacja w dniu 20.04.2018

- - Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - -

- - Aktualizacja zapytania ofertowego dotyczącego modernizacji systemu monitoringu telewizji przemysłowej - -

aktualizacja w dniu 16.04.2018

- - Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - -

- - Aktualizacja zapytania ofertowego dotyczącego modernizacji systemu monitoringu telewizji przemysłowej - -

aktualizacja w dniu 12.04.2018

- -Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- -

aktualizacja w dniu 09.04.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017


- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016


- - Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego - -

aktualizacja w dniu 15.06.2016


- - Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 03.03.2016r.- -

aktualizacja w dniu 03.03.2016

- - szafki szkolne - zmiana z dnia 12.02.2016r.- -

aktualizacja w dniu 12.02.2016

- - szafki szkolne - -

aktualizacja w dniu 11.02.2016


- - mięso wieprzowe, cielęce, drób, oraz wyroby mięsne - -

aktualizacja w dniu 17.12.2015

- - warzywa, owoce, oleje, produkty suche, produkty mleczne - -

aktualizacja w dniu 17.12.2015


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP