Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

80-180, Borkowo ul. Akacjowa 2 tel. 583065271

E-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 29 lutego 2024

Zakup oraz dostawa - Class VR + Lego - aktualizacja

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/11

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup oraz dostawę materiałów edukacyjnych w ramach programu „ Laboratorium Przyszłości „- którego celem jest doposażenie pracowni i klas ZSP w Borkowie. 

 

Opis i dokumentacja w załącznikach.

Protokół z przeprowadzonego zapytania w załącznikach.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

AKTUALIZACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, informuje o zmianie danych zawartych w zaproszeniu do składania ofert z dnia 30.11.2021r. na zakup oraz dostawę materiałów edukacyjnych w ramach programu „ Laboratorium Przyszłości „- którego celem jest doposażenie pracowni i klas ZSP w Borkowie.

 

W punkcie I zapytania ofertowego zmienia się podpunkt 6 i otrzymuje on brzmienie:

6) Lego Edukation SPIKE Prime - zestaw rozszerzający ( 6 sztuk )

oraz w części dalszej dla tego zestawu nr:  LEGO 45680

 

W załączniku do umowy zmieniono nazwę 6 pozycji w punkcie 3 i otrzymuje on brzmienie:

 

6) Lego Edukation SPIKE Prime

 

W punkcie III zapytania ofertowego zmieniono termin złożenia i otwarcia ofert i otrzymuje on brzmienie:

V. Składanie oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2021r. tj.: czwartek do godz. 1100 w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie, ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk.

Kopertę z ofertą należy opisać:

„Oferta na zadanie: Laboratorium Przyszłości. Nie otwierać przed 09.12.2021 r.  do godz. 1400

 

                                                                                                                         Dyrektor Zespołu

                                                                                                                         Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie

                                                                                                                          mgr Beata Jaworowska

 

 

 

Metryczka

Wytworzono:2021-11-30 23:18przez: Administrator BIP
Opublikowano:2021-11-30 23:18przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
Odwiedziny:1374

  • Brak wpisów.