Publiczne Przedszkole w Borkowie

Innowacje, akcje i projekty edukacyjne

 

 

INNOWACJE

 

realizowane w roku szkolnym 2023/2024

 

 Innowacja Dominiki Gołębiowskiej "Pomigamy?" w grupie "Krasnoludki"

 
Głównym celem innowacji jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci na płaszczyźnie motorycznej, emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Poprzez wzbogacenie codziennej pracy z dziećmi o elementy polskiego języka migowego Krasnoludki nauczą się wyrażać emocje ciałem, w tym mimiką; nauczą się nowego sposobu komunikacji; będą rozwijały zapamiętywanie, kojarzenie, koncentrację i kreatywne myślenie; a także poprzez ciągłą pracę rąk i palców będą ćwiczyli motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Dodatkowym  atutem innowacji jest rozwijanie otwartości, empatii i pewności siebie w otaczającym dzieci świecie. Wszystkie ćwiczenia i nauka nowych znaków polskiego języka migowego opiera się na tym, co dzieciom najbliższe - zabawie, śpiewie, tańcach. 

 

 

"Z legendą poznaję mój kraj"  Autor: Monika Orczykowska

 

Innowacja pedagogiczna realizowana w grupie "Poziomki", której celem jest poznanie legend wybranych miast Polski; rozwijanie umiejętności słuchania, posługiwania się mapą, sprawności manualnej, śpiewu; uatrakcyjnienie sposobu przekazywania informacji zawartych w legendach oraz poszerzenie i wzbogacenie słownictwa dziecięcego.

 

Autorska innowacja Natalii Wyszyńskiej „Matematyka i logika w grze ukryta” w grupie Motylki

 Ma ona na celu połączyć naukę za zabawą, która to naturalnie rozwija intelekt dziecka i inicjuje poznanie pojęć matematycznych. Podstawę teoretyczną dla prezentowanej innowacji stanowi dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, która to wykorzystuje różnorodne formy gier i aktywności bazujących na współpracy,  komunikacji między dzieckiem, a nauczycielem oraz dzieckiem i dzieckiem. Realizując autorski program w grupie, będziemy wykorzystywać tradycyjne gry i układanki, ale również będziemy korzystać z technologii multimedialnych.

 

 Autorska innowacja Natalii Wyszyńskiej „Poczuj rytm”  w grupie Motylki

 Stymulujące właściwości muzyki, różnorodność jej form oraz radość, jaką sprawia zabawa przy niej stały się inspiracją do podjęcia nowych działań, które zapewnią dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju i uatrakcyjnią zajęcia. Hasło innowacji „Poczuj rytm”odwołuje się do różnego rodzaju aktywności w zakresie słuchania muzyki, dziecięcego muzykowania oraz aktywności ruchowo-tanecznej. Projekt innowacji powstało w oparciu o odkrycia z dziedziny muzykoterapii i choreoterapii, które wskazują na  wszechstronny wpływ muzyki i tańca na rozwój dzieci.

 

 

Projekty edukacyjne 2023/2024

 

"Bajeczna księga - O zielonej biedronce i balu na łące"

Koordynator: Monika Orczykowska

Projekt czytelniczy realizowany w grupie "Poziomki", którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci. 

 

 

III edycja programu dla przedszkoli „Magiczna moc bajek”w grupie Motylki

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” w grupie Motylki

Projekt jest wyjątkowy, ponieważ daje szereg możliwość artystycznego wyrazu w sztuce plastycznej. Przede wszystkim to nadzwyczajna dziecięca wrażliwość, wyobraźnia, które sprawiają, że te oryginalne  dzieła zachwycają. Projekt zawiera różne techniki plastyczne, które bazują na zabawie sztuką oraz sensorycznych doświadczeniach.

 

 Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Dotknij, poczuj, zobacz” w grupie Motylki

Głównym zamierzeniem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego, poprzez wykonywanie ciekawych doświadczeń. Idei projektu przyświeca hasło „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”   

 

Projekty realizowane w grupie “Sówki” 

 

“Klub Mleczaka” - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków. 

W tym wieku bardzo istotne jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów a także spożywanie odpowiednich pokarmów. 

Program ma na celu dotrzeć do jak największej liczby dzieci, by wytwarzać i utrwalać u nich nawyk higieny jamy ustnej. 

 

Program “Psia lekcja” 

Program wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia z obszaru: Opieka nad psem, Potrzeby psa,Sposoby komunikacji psów, Co to jest dogoterapia?,Jak pies może pomagać dzieciom w szpitalach?,Jak przygotować się na nowego psa w domu?,Co to jest hodowla a co to jest pseudohodowla?,Jaki jest pies ze schroniska?Program uczy czym jest dogoterapia dla dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. 

 

Projekt Autorski "Malarstwo oczami dzieci" 

Projekt wprowadza przedszkolaków w świat sztuki, która jest jednym z przejawów ludzkiej kultury i od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku. Projekt ma na celu poznania głębiej wybranych kierunków sztuki, gatunków malarskich  oraz znanych artystów, aby dzieci od najmłodszych lat poznawały jak była postrzegana niegdyś sztuka, a jak teraz we współczesnych świecie.

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Zabawa sztuką" 

Główną ideą projektu jest wykorzystanie potencjału twórczego dziecka poprzez wykorzystywanie ciekawych i kreatywnych technik plastycznych. Celem tych działań jest aktywna zabawa, rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno oraz budowanie wśród dzieci wiary we własne możliwości. Proponowane przedszkolakom zadania  pozwalają rozwinąć twórcze myślenie, kreatywność, motorykę małą, umiejętności konstrukcyjne oraz współdziałanie w grupie. 

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny “Zdrowo i Sportowo”

Projekt ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci . Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy ale także rodzice i opiekunowie dzieci. Akcja Zdrowo i Sportowo uczy, że :zdrowe dzieci to zdrowi dorośli, aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu, zdrowe nawyki trwają całe życie, aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji, zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

 

Akcja Przyjaciel (Nie)Potrzebnej Książki

Projekt czytelniczy który ma na celu zapewnienie schronienia dla zapomnianych książek z domowej biblioteki. W ramach akcji zostaną przeprowadzone zbiórki książek w przedszkolu. Akcja ma na celu przyczynienie się do promocji czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych oraz wspomaganie placówek lub osób potrzebujących.

 

Akcja Książka (dla) Przedszkolaka w grupie Motylki

Akcja ma na celu promowanie czytelnictwo wśród przedszkolaków poprzez wyjścia do biblioteki, głośne czytanie bajek przez rodziców dzieciom w przedszkolu i w domu; zapoznanie dzieci podczas zajęć z kanonem literatury dziecięcej; aranżowanie zajęć mających na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej. W trakcie realizacji planujemy stworzyć przedszkolny punkt wymiany książek, dzięki któremu dzieci będą mogły wypożyczać do domu książeczki. Na zakończenie akcji grupa Motylki zaplanowała stworzenie własnej grupowej książki.

 

 


INNOWACJE

realizowane w roku szkolnym 2022/2023

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA Z NELĄ - MAŁĄ REPORTERKĄ"

Innowacja "Podróż dookoła świata z Nelą - małą reporterką" realizowana będzie w grupie "Sówki". Stanowić będzie kontynuację zajęć z grupy 5-latków.  Jej głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa poprzez zapoznanie dzieci z kolejnymi książkami z serii "Nela - mała reporterka". Dla potrzeb innowacji w sali zorganizowany zostanie "Kącik małego podróżnika". Przewidziane jest także rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez pracę z tabletem i aplikacją See More, dzięki której dzieci będą skanować kody QR ukryte w książkach i poznawać ciekawe filmy z podróży Neli.   

 

Innowacja „Tanecznym krokiem poznaję siebie i świat”  w grupie 6 latków "Sówki"
Autor: Natalia Janta
Innowacja polega na wprowadzeniu do programu dydaktycznego  zajęć taneczno-umuzykalniających. Działania te mają na celu wspieranie projektu realizowanego w placówce „Przedszkole promujące zdrowie” poprzez promowanie aktywności fizycznej i zachęcanie do ruchu. 
Zajęcia mają charakter tańca rozwijającego, dzięki wykorzystaniu metody dramy, improwizacji ruchowej, metody Ruchu Rozwijającego,  choreoterapii  w tym pracy z rekwizytem  oraz technik relaksacyjnych. W ogólnym ujęciu program przyjmuje formę popularnej i atrakcyjnej formy tanecznej typu Zumba Kids, która dzięki uniwersalnemu charakterowi form tanecznych cieszy się dużą popularnością.
 
Projekty edukacyjne 2022/2023
PROJEKT EDUKACYJNY "ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"
Projekt realizowany będzie w grupie "Sówki". Jego głównym celem jest kształtowanie pozytywnych oraz bezpiecznych postaw i zachowań. Obejmować będzie zagadnienia z zakresu promocji zdrowia, zdrowego odżywiania i zdrowych nawyków, jak również bezpieczeństwa dzieci w domu, w przedszkolu i na drodze. Zajęcia wzbogacone będą o spotkania z przedstawaicielami instytucji związanych z tematyką projektu.
 
Projekty edukacyjne realizowane w grupie Sówki.
 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Bajeczna księga" 
Jest to projekt edukacyjny promujący czytelnictwo wśród przedszkolaków, polegający na stworzeniu przez grupę kreatywnej książki. Działania te stanowią okazję do twórczej ekspresji językowej i plastycznej dzieci. Do współpracy w projekcje w ramach aktywnego wspierania rozwoju dzieci są również zaangażowani rodzice przedszkolaków. 
 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Dookoła Polski"
Projekt ma na celu upowszechnianie wśród dzieci wiedzy na temat lokalnego środowiska oraz rozwijania poczucia tożsamości patriotycznej. W trakcie jego trwania przedszkolaki poszerzają swoją wiedzę o Polsce, a także o jej poszczególnych regionach i panujących tam tradycjach. Propagowana jest również idea lokalnego patriotyzmu, dotycząca utrwalania tradycji związanej z regionem pomorza. Realizowane działania polegają na aktywizacji środowiska przedszkolnego i nawiązywania współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką"
Główną ideą projektu jest wykorzystanie potencjału twórczego dziecka poprzez wykorzystywanie ciekawych i kreatywnych technik plastycznych. Celem tych działań jest aktywna zabawa, rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno oraz budowanie wśród dzieci wiary we własne możliwości. Proponowane przedszkolakom zadania  pozwalają rozwinąć twórcze myślenie, kreatywność, motorykę małą, umiejętności konstrukcyjne oraz współdziałanie w grupie.
 

 


INNOWACJE

realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 

Innowacja „Dawno, dawno temu…”

Autor: Dorota Formela

 

Innowacja obejmuje dzieci z grupy „Pszczółek”- dzieci sześcioletnie. W celu przybliżenia dzieciom świata książek , same wcielą się w rolę pisarzy. W czasie zajęć dzieci dowiedzą się jak  powstaje książka, oraz w grupie stworzą własną książkę wraz z ilustracjami.  Nauczyciel raz w miesiącu będzie przynosił pudło wypełnione  różnymi przedmiotami (chusty, figurki zwierząt, samochody itp.), dzieci będą losować przedmiot z pudła i na jego podstawie będą układać treść opowiadania. Nauczyciel będzie notował treść opowiadania. Raz w miesiącu nauczyciel będzie czytał treść opowiadania z poprzednich zajęć do których dzieci będą tworzyć ilustracje. 

Po zakończonych zajęciach autor innowacji przedstawi grupie całą książeczkę.

  

Innowacja pedagogiczna ,,Przedszkolak w kosmosie. Nauka programowania dla najmłodszych ze Scottim”  realizowana w grupach sześciolatków

Głównym celem wprowadzonej innowacji jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom- w zabawie z użyciem gry edukacyjnej do nauki programowania Scottie GO! w ruchu, poprzez doświadczenie.

 

 Innowacja „Tanecznym krokiem poznaję siebie i świat”  w grupie 5 latków "Poziomki"

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie do programu dydaktycznego w grupie 5 latków "Poziomki" zajęć tanecznych „Tanecznym krokiem poznaję siebie i świat”. Działania te mają na celu wspieranie projektu realizowanego w placówce „Przedszkole promujące zdrowie” poprzez promowanie aktywności fizycznej i zachęcanie do ruchu. Wprowadzenie zajęć tanecznych przede wszystkim ma na celu wspieranie rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego dziecka. Przygotowany program jest zorientowany na pobudzanie kreatywności, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz zdolności motorycznych. 

Zajęcia mają charakter tańca rozwijającego, dzięki wykorzystaniu metody dramy, improwizacji ruchowej, metody Ruchu Rozwijającego,  choreoterapii  w tym pracy z rekwizytem  oraz technik relaksacyjnych, opowieść ruchowej. W ogólnym ujęciu program przyjmuje formę popularnej i atrakcyjnej formy tanecznej typu Zumba Kids, która dzięki uniwersalnemu charakterowi form tanecznych cieszy się dużą popularnością.

 
 Innowacja "Podróż dookoła świata z Nelą - małą reporterką" realizowana będzie w grupie dzieci 5-letnich.
 
 
Jej głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa poprzez zapoznanie dzieci z serią książek "Nela - mała reporterka". Dla potrzeb innowacji w sali zorganizowany zostanie "Kącik małego podróżnika". Przewidziane jest także rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez pracę z tabletem i aplikacją See More, dzięki której dzieci będą skanować kody QR ukryte w książkach i poznawać ciekawe filmy z podróży Neli. 

 

Innowacja pedagogiczna: zajęcia matematyczno - kulinarne ,,SMACZNA MATEMATYKA" autorstwa mgr Beaty Jaworowskiej  

 
W programie biorą udział dzieci 5-letnie z grupy „Poziomki”, które przygotowując własne, zdrowe potrawy podnoszą swoje umiejętności matematyczne. Zajęcia te wspierają założenia programu placówki „Przedszkole promujące zdrowie” poprzez aktywizację dzieci do samodzielnego poszukiwania, odkrywania drogą doświadczeń, rozwijając ich sferę emocjonalną, społeczną, fizyczną i poznawczą. Głównym założeniem innowacji jest ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowanie w życiu codziennym, rozwijania logicznego myśleniaPoprzez udział w zajęciach wśród dzieci są promowane zdrowe nawyki smakowe i żywieniowe oraz są zapoznawanie z zasadami kulturalnego spożywania posiłków.
 
 Innowacja pedagogiczna  „Mały aktor w przedszkolu” realizowana w grupie 6-letniej.
 
Głównym jej celem jest ukazywanie piękna języka utworu zarówno współczesnego jak i klasyki, baśni, bajek, wierszy i opowiadań. Innowacja ma na celu rozbudzanie zainteresowań teatralnych, jak również zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną. Dzieci wezmą udział w wycieczce do teatru w celu poznania samego obiektu, jak i pracy ludzi biorących udział w przygotowaniu przedstawień teatralnych. Stosowane będą ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne i logarytmiczne.
 

 

Innowacja pedagogiczna "Podróże małe i duże"

 

W roku szkolnym 2021/ 2022 w grupie "Motylki" będzie realizowana innowacja "Podróże małe i duże". Cele innowacji to m.in. :
- wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy jako realizacja jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022;
- pobudzanie zainteresowań krajami Europy;
- pobudzenie kreatywności w zakresie pomysłów na zdobywanie informacji na temat danych krajów;
- zacieśnienie współpracy z rodzicami;
- zachęcanie dzieci do podróżowania i eksperymentowania;
- zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywne działanie;
- motywowanie do nauki języków obcych;
- zdobywanie umiejętności obcowania z innymi kulturami, tradycjami, zwyczajami.
W każdym miesiącu dzieci będą poznawały rzeczy związane z poznanymi krajami: zabytki, przysmaki, kolorystykę flagi, zwyczaje. Dzieci poznają takie kraje jak: Anglia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Ukraina i Francja. Na podsumowanie swojej wiedzy dzieci będą rozwiązywać quiz on-line sprawdzającą ich wiedzę na temat wymienionych krajów Europy.
Autorkami innowacji są Kamila Pomykacz oraz Sylwia Rycharska.
 

Innowacja pedagogiczna "Minimediacje w przedszkolu" realizowana w grupach "0" przez psychologa przedszkolnego Agnieszkę Gardzielewską

 

Mini mediacje to metoda konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oparta na założeniach koncepcji Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga. Głównym celem realizowanej innowacji jest wprowadzenie dzieci, nauczycieli oraz rodziców w model mini mediacji SNO, którego autorką jest Katarzyna Dworaczyk. Model SNO to sposób prowadzenia rozmowy mediacyjnej, w której maksymalnie koncentrujemy się na poznaniu potrzeb dziecka, a tym samym zdiagnozowaniu przyczyn konfliktu. Towarzyszenie dziecku w konflikcie na bazie modelu SNO zaspokaja jego potrzebę uwagi i uważności, bycia słuchanym i wysłuchanym. Co ważne model ten pozbawiony jest oceniania i wartościowania. Skupiamy się na poznaniu niezaspokojonych potrzeb obu stron i szukaniu rozwiązania, a nie na szukaniu „winnego”. W ramach innowacji co dwa tygodnie w grupach "0" prowadzone będą przez psychologa zajęcia warsztatowe.

 

 
Projekty edukacyjne 2021 / 2022
 

GRUPA SÓWKI - PROJEKT EDUKACYJNY:

Gry planszowe ćwiczą sowią głowę

Projekt powstał, by zapewnić dzieciom atrakcyjny czas w przedszkolu i efektywny sposób uczenia się. Połączenie edukacji z rozrywką tworzy klimat sprzyjający uczeniu się przez doświadczenie. Jego celem jest odciągnięcie dzieci od używania smartfonów, tabletów, komputerów. Gry są nieocenionym sposobem kształtowania charakteru, uczą dzieci nie tylko tego, jak radzić sobie z sukcesem, ale i z porażką, ponadto wdrażają dzieci do zdrowej rywalizacji i wpajają uczciwość. Projekt jest realizowany od października 2021r do maja 2022r.

 

 

GRUPA SÓWKI - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

EMOCJA

Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada spotkania obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osóbProjekt jest realizowany od 10 września 2021r do 20 czerwca 2022r.

 

INNOWACJE

realizowane w roku szkolnym 2020/2021

  

Innowacja pedagogiczna pt. „Smaczna matematyka”

autorstwa mgr Beaty Jaworowskiej prowadzona w grupie Poziomek przez mgr Ewę Młynarczyk

Innowacja skierowana jest do dzieci 5-letnich i zakłada realizację treści matematycznych przez samodzielne przygotowywanie zdrowych potraw. Głównym założeniem innowacji jest ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowanie w życiu codziennym, rozwijania logicznego rozumowania. Poprzez udział w zajęciach kształtowane będą wśród dzieci nawyki smakowe i żywieniowe, dzieci będą również uczyć się kulturalnego spożywania posiłków. Zajęcia mają na celu zaktywizowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania, odkrywania drogą doświadczeń, rozwiną ich sferę emocjonalną, społeczną, fizyczną i poznawczą. Rodzice będą proszeni o pomoc przy organizowaniu w/w zajęć.

Realizowana od września 2017r.

 

Innowacja ,, Uczymy dzieci programować- giganci programowania”

autorstwa mgr Magdaleny Kukiełki

Prowadzona jest we wszystkich grupach dzieci 6-letnich. Jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Realizowana od września 2019r.

 

Innowacja „Tanecznym krokiem poznaję siebie i świat”

autorstwa Natalii Janta

Założeniem innowacji jest wprowadzenie zajęć tanecznych, realizowanych w grupie 6- latków (Motylki). Działania te mają na celu wspieranie rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego dziecka, a także promowanie aktywności fizycznej i zachęcanie do ruchu. Przygotowany program jest zorientowany na pobudzanie kreatywności, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie zdolności motorycznych oraz indywidualnych zainteresowań tanecznych. W ogólnym ujęciu działania mają postać popularnej i atrakcyjnej formy tanecznej typu Zumba Kids, która dzięki uniwersalnemu charakterowi form tanecznych cieszy się dużą popularnością.

 

Innowacja "Savoir-vivre każdy przedszkolak wie jak zachować trzeba się"

autor mgr Dorota Formela

“Savoir-vivre - każdy przedszkolak wie jak zachować trzeba się” to innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji kulturalno-społecznej skierowana na wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Codzienne życie dorosłych jak i dzieci wymaga różnorodnych umiejętności i wiedzy ułatwiającej przebywanie w społeczeństwie. Wczesna edukacja w tym zakresie zagwarantuje iż nauczane treści staną się nawykiem, nad którym dziecko nie będzie się zastanawiać. Ponadto uczenie dzieci zasad savoir – vivre sprawi, że w przyszłości będą lepiej postrzegane przez innych i łatwiej im będzie nawiązać znajomości, przyjaźnie. Będą również pozytywnie oceniane przez innych.

 

Innowacja pedagogiczna pt. „ Fleciki – nauka gry na instrumencie”

Autor mgr Paulina Kubiś

 

Niniejsza innowacja ma na celu nauczenie dzieci opanowania gry na instrumencie – flet prosty. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poszerzenia wiedzy w zakresie instrumentów, doskonalić wrażliwość estetyczną, muzyczną. Dodatkowo rozwijać motorykę małą, słuch muzyczny oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Innowacja „Fleciki- nauka gry na instrumencie” jest odpowiedzią na rozwijanie u dzieci możliwości nauki gry na instrumencie, oprócz tych, które są dostępne w pomocach dydaktycznych przedszkola
( np. trójkąty, kastaniety, tamburyn). Jest to także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla przedszkolnego etapu edukacyjnego - 4.7 –(…) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku;(…).

 

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz gotowości szkolnej, zauważono, że uczniom najbardziej brakuje możliwości doskonalenia sprawności manualnej oraz rozwijania motoryki małej, co w przyszłości rzutuje na problemy grafomotoryczne dziecka.

 

PROJEKTY

realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjna “Z kulturą mi do twarzy”

koordynator mgr Dorota Formela

 

Celem projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

“KREATYWNY PRZEDSZKOLAK KREATYWNE DZIECKO”

koordynator mgr Dorota Formela

Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Emocja”

Realizowany w grupach 0 Motylki, Biedronki, Żabki, Pszczółki

 

 

Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności, rozbudzaniem w dzieciach wiary w siebie oraz we własnych możliwości. Wychowanie do takich wartości jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Podczas realizacji projektu dzieci uczą się, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy. Eliminowane są również zachowania agresywne w stosunku do inności.
Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021, w którym nauczyciele przeprowadzają 5 modułów: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc Słów, Równość, Oswajanie strachu.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W świecie Montessori”

koordynator mgr Ewa Młynarczyk

Grupa Poziomki uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „W świecie Montessori”, który ma na celu promocję pracy wg koncepcji Marii Montessori oraz wprowadzenie elementów jej pedagogiki w placówkach niemontessoriańskich.

Projekt trwa od 1 października 2020 roku do 30 maja 2021 roku.

 

Projekt „Mały miś w świecie literatury”

 

 

Koordynatorzy mgr Barbara Hinz i mgr Ewa Młynarczyk

 

W Publicznym Przedszkolu w Borkowie, realizowany jest to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia. W naszej placówce projekt ten realizuje grupa „Krasnoludków” i „Poziomek”.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek - Ekologiczna podróż po Polsce”

Koordynator mgr Monika Orczykowska

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek - Ekologiczna podróż po Polsce” jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.

 

Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku dołączyliśmy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W ramach programu najmłodsi dowiedzą się: jak dbać o rośliny, zwierzęta i czystość powietrza, jak segregować śmieci, oszczędzać energię oraz wodę, a także, dlaczego warto jeść warzywa i owoce oraz jak aktywnie spędzać czas w zgodzie z naturą. W tym roku tematyka została rozszerzona o zagadnienia związane z ekonologią, czyli oszczędzaniem pieniędzy i dbaniem o środowisko.

 

Ogólnopolski projekt "Szlachetna Paczka"

Szlachetna Paczka to jeden z najlepiej zorganizowanych projektów społecznych w Polsce. Know-how i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. Szlachetna Paczka łączy to wszystko.

Szlachetna Paczka pomaga ludziom, których dotknął los, jest im ciężko. Chcą jednak walczyć o swoją przyszłość. Ideałem tego projektu jest dotarcie do Rodzin w potrzebie w ciągu pierwszego roku od momentu, gdy nastąpiło w ich życiu załamanie. Pomagamy innym tak, jak sami byśmy chcieli, by ktoś nam pomógł, gdy nas dotknie bieda.

 

Projekt - "Sensoryczne zabawy Poziomek"

Koordynator mgr Ewa Młynarczyk

Sensoryczne zabawy Poziomek - to projekt, przy pomocy którego chcemy zachęcić dzieci do obcowania z różnymi masami, kolorami i zapachami.

Zajęcia pozwalają odprężyć się. Jest to poznawanie otaczającego świata poprzez połączenie silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych.

 

 

 

 

AKCJE

realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 

Ogólnopolska Akcja ”Zdrowo i Sportowo”

Koordynator mgr Paulina Kubiś

 

Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci . Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy ale także rodzice i opiekunowie dzieci. Akcja Zdrowo i Sportowo uczy, że :zdrowe dzieci to zdrowi dorośli, aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu, zdrowe nawyki trwają całe życie, aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji, zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Ogólnopolska Akcja „ Zdrowo i sportowo” w edycji 2020/2021 została objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu.

 

Ogólnopolska Akcja “GÓRA GROSZA”

koordynator mgr Dorota Formela

Na przełomie listopada i grudnia w przedszkolu odbywa się wielka zbiórka monet “Góra Grosza”, której głównym organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom. Celem na który zbierane są monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 

Akcja charytatywna PEŁNA MISKA DLA PSA ZE SCHRONISKA

Akcja charytatywna polegająca na zbiórce karmy dla bezdomnych psów i kotów - podopiecznych Schroniska "Promyk" w Gdańsku. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na potrzeby porzuconych zwierząt poprzez niesienie bezinteresownej pomocy. Zbiórka zaplanowana jest na styczeń 2021 roku.

 

Akcja edukacyjna BLIŻEJ PIESKA

Ogólnopolska akcja edukacyjna, której głównym celem jest wyrabianie w dzieciach wrażliwości na potrzeby zwierząt. Podczas realizacji projektu dzieci dowiedzą się jak należy opiekować się czworonożnymi przyjaciółmi, jak okazywać im miłość i szacunek. W ramach akcji zorganizowana zostanie zbiórka karmy dla schroniska, Dzień Kota oraz konkurs fotograficzny "Mój czworonożny przyjaciel".

Akcja charytatywno-ekologiczna "Zbiórka nakrętek"

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji społecznych, jakie są organizowane w Polsce od kilku lat. To akcja charytatywno-ekologiczna, do których może włączyć się każdy. Plastikowe nakrętki - od napojów, oleju, kawy rozpuszczalnej lub od detergentów - są w każdym domu. Zbiórka nakrętek plastikowych jest prosta i nie wymaga od osób biorących w niej udział dużego zaangażowania. Wystarczy przynieść do wyznaczonego miejsca w przedszkolu zebrane przez siebie nakrętki. Akcja jest organizowana w szczytnym celu, dla chorych i poszkodowanych przez los.

 

Kampania społeczna pt.” Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”

W naszej placówce realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna pt.” Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”. Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień jak również w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

 

Akcja SPRINTEM DO MARATONU - VI Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków

Nasze przedszkole wzięło udział w akcji SPRINTEM DO MARATONU - VI Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków organizowanym przez Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, mającym na celu promocję zdrowego stylu życia.

 

 

 

 


INNOWACJE

realizowane w roku szkolnym 2019/2020

 

Innowacja„Urodzinki bez cukierka”

autorstwa mgr Sylwii Rycharskiej

Innowacja zakłada wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania poprzez świętowanie urodzin dzieci bez tradycyjnego częstowania kolegów i koleżanek cukierkami itp. Jako nauczyciel i wychowawca chciałabym zachęcić uczniów i ich rodziców do poszukiwania innych pomysłów na świętowanie urodzin i innych uroczystości niż częstowanie słodyczami. Przy współpracy z rodzicami możemy wykonywać proste zdrowe przekąski takie jak sałatka owocowa/warzywna czy przygotowywać zdrowe zamienniki słodyczy.

 

Innowacja „Robocik DOC wprowadza w tajniki polskiej mowy”

autorstwa mgr Adriany Nowickiej

Innowacja została stworzona dla dzieci cudzoziemskich, uczęszczających do polskiego przedszkola, które są w trakcie nauki lub dopiero rozpoczynają naukę w placówce edukacyjnej i nie znają języka. . Głównym celem innowacji jest atrakcyjny sposób nabywania umiejętności i sprawności językowej dzieci uczących się języka polskiego jako obcego oraz drugiego Dzięki mówiącemu robocikowi edukacyjnemu Doc dziecko poznaje język polski: słownictwo i zwroty oraz formy wypowiedzi wykorzystywane w codziennej komunikacji. Doc uczy słówek oraz wprowadza dziecko w codzienne sytuacje w przedszkolu, w domu, w sklepie, w zabawie, a także przybliża wiedzę o polskich zwyczajach i tradycjach. Całość innowacji odwołuje się do zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka.

 

 

PROJEKTY

realizowane w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji plastycznej oraz edukacji muzycznej „WEHIKUŁ SZTUKI”

autorstwa mgr Sylwii Rycharskiej

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w malarstwie i muzyce.Będą to zajęcia, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu czy utworu muzycznego wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim się zainspirować.

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Magiczna Moc Bajek”

koordynator mgr Dorota Formela

Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Projekt jest realizowany w grupach : Krasnoludki, Jagódki, Poziomki i Sówki.

 

 

Projekt edukacyjny "Poznajemy zawody"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Projekt jest odpowiedzią na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, którego realizację rozpoczynamy już na etapie edukacji przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zapoznania się z jednym z dziesięciu zawodów, poznają fachowe słownictwo, dowiadują się ciekawostek. Poprzez zabawy, quizy i krzyżówki poszerzają swoją wiedzę o danym zawodzie. Projekt edukacyjny "Bezpieczny przedszkolak" (skierowany do dzieci 6-letnich). Założeniem projektu jest wdrożenie dzieci do rozwijania u siebie możliwości psychospolecznych, właściwej komunikacji, radzenia sobie z trudnościami, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Projekt edukacyjny "Przedszkolak i emocje"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma trudności w sferze emocjonalnej. Zwłaszcza dla dzieci 6-letnich obszar emocjonalny jest bardzo ważny, ze względu na czekające je zmiany - pójście do szkoły. Tylko dziecko, które rozpoznaje i w sposób prawidłowy wyraża swoje emocje i potrzeby może w pełni wykorzystać swoje możliwości intelektualne i nawiązać właściwe relacje z rówieśnikami.

 

Projekt edukacyjny "Z muzyką i tańcem przez Polskę"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Projekt z zakresu zdobywania wiedzy o Polsce, mający na celu zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym naszego kraju. Specyfika okresu przedszkolnego, kiedy to dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznawanie tego, co je otacza, sprzyja realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości młodego człowieka, a stopniowe zapoznanie dzieci z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu u nich tożsamości lokalnej i narodowej.