Publiczne Przedszkole w Borkowie

Zasady pracy przedszkola

Zasady pracy Publicznego Przedszkola w Borkowie

w sytuacji zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19

Placówka funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w zaostrzonym rygorze sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wprowadza się zaostrzone rygory sanitarne:

 • Każda osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana do korzystania z płynu do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu.
 • Rodzic/opiekun będzie mógł wchodzić tylko do szatni z dzieckiem z grupy 3, 4, 5-latków. W szatni może być tylko 3 rodziców/opiekunów w maseczce.
 • 6-latki same wchodzą do szatni.
 • Dziecko przyprowadzamy w maseczce, ale nie pozostawiamy jej w przedszkolu.
 • Rodzicu, wyjaśnij dziecku jakie zasady obowiązują i dlaczego je wprowadzono. Nie pozostawiaj płaczącego dziecka w szatni.
 • Do grupy dziecko będzie odprowadzane przez pracownika przedszkola.
 • Przyjmowane dzieci muszą być w dobrym stanie zdrowia, bez żadnych objawów chorobowych, po zmierzeniu temperatury i oświadczeniu Rodzica, że dziecko jest zdrowe.
 • Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.30.
 • Nie wolno posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • W salach nie ma dywanów i została znacznie ograniczona ilość zabawek, tak aby każdego dnia wszystkie mogły zostać zdezynfekowane.
 • Najmłodsze dzieci śpią. Każde dziecko na swoim, podpisanym leżaku, który codziennie po leżakowaniu jest dezynfekowany.
 • Nie myjemy w przedszkolu zębów.
 • Nie przynosimy ręczników bawełnianych.
 • Dzieci nie mogą przynosić żadnych przedmiotów osobistych (np. zabawek, przyborów).
 • Prosimy dostosować ubiór dzieci do warunków atmosferycznych. Zgodnie z wytycznymi większość dnia dzieci będą spędzały na powietrzu.
 • W przedszkolu zorganizowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Rodzicu, uaktualnij swoje dane telefoniczne do szybkiego kontaktu.

Liczymy na zrozumienie powyższych kwestii i z góry dziękujemy za współpracę.