Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Statut, Wewnątrzszkolne Ocenianie, Program wychowawczo - profilaktyczny

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

aktualizacja 31.08.2022

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

aktualizacja 31.08.2022

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ im.JANA BRZECHWY

aktualizacja 09.11.2023

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2023 -2024 

aktualizacja 08.09.2023

 

 


--------------- DOKUMENTY ARCHIWALNE --------------------

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE  - dokument archiwalny

aktualizacja 31.08.2023

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2023 -2024 - PROJEKT - dokument archiwalny

aktualizacja 31.08.2023

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 31.08.2022

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022 -2023  - dokument archiwalny

aktualizacja 08.09.2022

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022 -2023 PROJEKT - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 29.08.2022

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 31.08.2021

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 30.11.2017

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 31.08.2021

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 13.09.2021

 

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 -projekt - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 13.09.2021

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 01.09.2021

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 01.09.2021

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE -dokument archiwalny

aktualizacja 01.09.2021

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 -projekt - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 31.08.2021

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 10.09.2020

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE -dokument archiwalny

aktualizacja 28.08.2020

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE dokument archiwalny
aktualizacja 01.04.2020

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 12.09.2019

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - projekt -dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 09.09.2019

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE dokument archiwalny

aktualizacja 01.09.2019

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 02.10.2018

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 01.09.2018

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

WEWNĘTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 30.11.2017

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 27.09.2017

 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 15.11.2016