Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Rozliczenie składek

W Roku Szkolnym 2022/2023 dysponowaliśmy kwotą 1785,66 zł z lat poprzednich oraz zebraliśmy łącznie 8810 zł

Rozkład wpłat w poszczególnych klasach wyglądał następująco:

Klasa

Suma wpłat

Procent wpłat

I a

225

25,00%

I b

175

16,67%

I c

150

15,00%

I d

1000

100,00%

I e

350

33,33%

II a

1000

100,00%

II b

225

23,68%

II c

435

45,79%

III a

475

45,24%

III b

250

22,73%

III c

375

34,09%

IV a

450

45,00%

IV b

175

16,67%

IV c

175

17,50%

IV d

250

26,32%

V a

575

47,92%

V b

1100

91,67%

VI a

150

12,50%

VI b

25

2,08%

VI c

125

10,42%

VII a

350

30,43%

VII b

375

30,00%

VIII a

100

9,09%

VIII b

225

18,75%

VIII c

75

6,52%

Łącznie

8810

32,63%

 

W Roku Szkolnym 2022/2023 pieniądze w kwocie 8033,60 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

  • Konkursy Szkolne organizowane przez Nauczycieli, w tym również nagrody na Zakończenie Roku Szkolnego dla Prymusa Szkoły i Najwyższego “Skoku Wzwyż” - 5070zł
  • Słodycze na Dzień Dziecka - 962,60 zł
  • Mecz Dzieci kontra Rodzice - 349 zł
  • Zakończenie Roku Szkolnego - 115 zł. (Kawy i Herbaty dla RP)
  • Zwroty wpłat dla klas Id, Vb, IIa - 1525 zł
  • Opłaty bankowe - 12zł