Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Zakup oraz dostawa - Class VR + Lego - aktualizacja

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/11

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup oraz dostawę materiałów edukacyjnych w ramach programu „ Laboratorium Przyszłości „- którego celem jest doposażenie pracowni i klas ZSP w Borkowie. 

 

Opis i dokumentacja w załącznikach.

Protokół z przeprowadzonego zapytania w załącznikach.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

AKTUALIZACJA

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, informuje o zmianie danych zawartych w zaproszeniu do składania ofert z dnia 30.11.2021r. na zakup oraz dostawę materiałów edukacyjnych w ramach programu „ Laboratorium Przyszłości „- którego celem jest doposażenie pracowni i klas ZSP w Borkowie.

 

 

 

W punkcie I zapytania ofertowego zmienia się podpunkt 6 i otrzymuje on brzmienie:

 

6) Lego Edukation SPIKE Prime - zestaw rozszerzający ( 6 sztuk )

 

oraz w części dalszej dla tego zestawu nr:  LEGO 45680

 

 

 

W załączniku do umowy zmieniono nazwę 6 pozycji w punkcie 3 i otrzymuje on brzmienie:

 

 

 

6) Lego Edukation SPIKE Prime

 

 

 

W punkcie III zapytania ofertowego zmieniono termin złożenia i otwarcia ofert i otrzymuje on brzmienie:

 

V. Składanie oferty.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2021r. tj.: czwartek do godz. 11:00 w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie, ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk.

 

Kopertę z ofertą należy opisać:

 

„Oferta na zadanie: Laboratorium Przyszłości. Nie otwierać przed 09.12.2021 r.  do godz. 14:00”

 

 

 

                                                                                                                         Dyrektor Zespołu

 

                                                                                                                         Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie

 

                                                                                                                          mgr Beata Jaworowska