Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Archiwum

Rok szkolny 2022 / 2023

W poprzednich latach z pieniędzy rodziców realizowano:

  1. Poidełka, na korytarzach w szkole;
  2. Stojaki na rowery przed szkołą /od roku 2020, aktualnie montowane stojaki to efekt zbiórki z początku roku/;
  3. Serce przed szkołą na zakrętki plastikowe;
  4. Nagrody na konkursy szkolne.


Wysokość składki na Radę Rodziców:
Prosimy o wpłatę 50 zł - bez względu czy ktoś ma jedno, dwójkę, trójkę dzieci w szkole.

konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo.
88 8335 0003 0100 1482 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

50% SKŁADEK DLA KLAS

Aby zachęcić rodziców do wpłat składek, Rada Rodziców uzgodniła, by w klasach, w których ściągalność przekroczy 90% (biorąc pod uwagę kwotę, a nie liczbę wpłat) połowa pieniędzy trafiła z powrotem do tych klas, gdzie zostanie rozdysponowana wedle ustaleń pomiędzy rodzicami.  

Rozliczenie za zeszły rok szkolny:

Stan początkowy - 3.387,74 PLN

Wpłaty - 6.013 PLN

Wydatki:

1. Opłaty bankowe - 12 PLN

2. Konkursy szkolne -  4.600 PLN

3. Puchar na Gminne Igrzyska Dzieci w Dwa Ognie - 140 PLN

4. Nagrody dla uczniów (zakończenie roku) - 300 PLN

5. Upominki dla pracowników szkoły (zakończenie roku) - 440 PLN

6. Stojaki na rowery - 3.600 PLN

 

Łącznie - 8.892 PLN

 

Stan końcowy - 508,74 PLN                 

SZCZEGÓŁY WPŁAT ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

Klasa

Suma wpłat

Liczba uczniów

Procent wpłat

I a

475

19

50,00%

I b

705

20

70,50%

I c

125

19

13,16%

II a

425

20

42,50%

II b

575

20

57,50%

II c

325

20

32,50%

III a

150

24

12,50%

III b

300

24

25,00%

III c

50

22

4,55%

IV a

325

21

30,95%

IV b

150

23

13,04%

V a

525

22

47,73%

V b

275

23

23,91%

V c

50

23

4,35%

VI a

75

22

6,82%

VI b

375

24

31,25%

VII a

175

24

14,58%

VII b

325

25

26,00%

VII c

75

22

6,82%

VIII a

383

25

30,64%

VIII b

75

24

6,25%

VIII c

75

24

6,25%

Łącznie

6013

490

24,54%

 

DODATKOWE ZBIÓRKI:

W ramach uzupełnienia, informacja na temat wpłat na stojaki rowerowe i świetlicę:

1. Stojaki rowerowe - 1278,92 PLN /dodatkowa zbiórka na początku 2022r/.

2. Świetlica - 2750 PLN /osobne wpłaty z dopiskiem – ŚWIETLICA/.

Pieniądze, które wpływają na świetlicę, nie wliczają się do budżetu Rady Rodziców. Przekazujemy je cyklicznie pani Żanecie, która świetlicą się opiekuje.

 


Rozliczenie działalności finansowej RR szkoły za rok 2020/2021

Zestawienie wydatków i wpływów za rok szkolny 2020/2021:

Stan początkowy - 3.953,86 PLN

Wpłaty - 5.275 PLN

Wydatki:

1. Opłaty bankowe - 24,5 PLN

2. Grant "Tradycyjny sad" - 200 PLN

3. Konkursy szkolne -  2.896 PLN

4. Dzień dziecka - 575,88 PLN

5. Serce na nakrętki - 1.719 PLN

6. Zwrot dla klasy III b (ponad 90% wpłat) - 450 PLN

7. Upominki dla uczniów i pracowników szkoły - 1.055,74 PLN

 Łącznie - 6.921,12 PLN

 Stan końcowy - 2.307,74 PLN

 

 aktualizacja 30.11.2021


Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się wszystkich Rodziców w gromadzenie składek na rzecz Rady Rodziców, poszukiwanie sponsorów, jak również innych źródeł finansowania działalności Rady Rodziców i pomocy szkole.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic.

Bez Państwa pomocy i wsparcia nie będzie możliwe zrealizowanie nowych zamierzeń. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o zrozumienie i współpracę. Pieniądze wpłacane przez Państwa pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a przecież ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dobrowolną składkę w wysokości 50 zł, czyli tak, jak w poprzednim roku szkolnym (bez względu na liczbę dzieci), można wpłacać na

konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo.

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

Możliwe są też wpłaty do przedstawicieli Rady Rodziców w poszczególnych klasach, a także bezpośrednio u skarbnika Rady Rodziców po zebraniach z nauczycielami.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc. W najbliższym czasie poinformujemy o wydarzeniach, które chcielibyśmy zorganizować w trakcie tego roku szkolnego.

 

Serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców