Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/01

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup oraz dostawę materiałów edukacyjnych w ramach programu „ Laboratorium Przyszłości „- którego celem jest doposażenie pracowni i klas ZSP w Borkowie.

 

Dokumentacja i protokół w załącznikach.