Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Składki

Wysokość składki na Radę Rodziców:
Prosimy o wpłatę 50 zł - bez względu czy ktoś ma jedno, dwójkę czy też trójkę dzieci w szkole.

Dane do przelewu:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie,

ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo.


88 8335 0003 0100 1482 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

 

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka/dzieci oraz klasę.

Uwaga - Przelewy na świetlicę nie zasilają konta RR, w całości są przekazywane na cele świetlicowe.