Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

2023 / 2024

 

 PROJEKTY, AKCJE ZEWNĘTRZNE REALIZOWANE W SZKOLE

Lp.

Tytuł projektu, programu, akcji zewnętrznej

projekt/ program/akcja

Nazwa organizatora

Imię i nazwisko odpowiedzialnego nauczyciela

Uczestniczące klasy

Uwagi o realizacji projektu, programu, akcji

1.

Śniadanie daje moc!

Celem akcji jest promowanie zasad zdrowego odżywiania oraz zwiększenie świadomości uczniów na temat roli śniadania. 

 

Partnerstwo dla zdrowia

Monika Stamska

Małgorzata Garstka

I - III

 

2.

Owoce i warzywa w szkole. 

Program ma na celu zmianę nawyków żywieniowych uczniów poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

 

Salvit

Anna Zdunek

Monika Stamska

Dorota Zyszczak

I - III
3.

Akademia Gdańskich Lwiątek.

Projekt ma na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci i promocję Gdańska poprzez edukację kulturalną od najmłodszych lat. Polega on na odwiedzaniu miejskich placówek muzealnych i kulturalnych przez 3 kolejne lata edukacji wczesnoszkolnej.

 

Fundacja Wspólnota Gdańska

Mariola Wojciechowska

Sylwia Rycharska

II d

 

II e

 

4.

Adopcja Serca. 

Program ma na celu wspieranie chłopca z  Kamerunu. Dzięki programowi nasz podopieczny może uczęszczać do szkoły. Nasi uczniowie uczą się odpowiedzialności za drugiego człowieka, oszczędności, wdzięczności za to co mają.

 

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri

Joanna Marchewka-Kąkol

I - VIII

 

5.

Coode Week.

Europejski Tydzień Kodowania to światowa inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią.

 

Ministerstwo Cyfryzacji

Anna Zdunek

I - III

 

6.

Akcja “Nie jest kolorowo”.

Celem akcji jest pomoc Polakom mieszkającym za naszą wschodnią granicą, głównie na Litwie.

Akcja 

Stowarzyszenie Traugutt

Anna Kleina

I - VIII oraz

przedszkole

 

7.

“Świadomość procentuje”.

Ogólnopolski Program Świadomość Procentuje jest odpowiedzią na AKTUALNE POTRZEBY w zakresie rozwoju i edukacji. Samoświadomość polega na posiadaniu wiedzy o samym sobie. Świadomość pozwala na szczegółowe określenie własnych doznań, potrzeb, emocji czy  mechanizmów działania. Do pełnej samoświadomości potrzebna jest także znajomość posiadanych przez siebie talentów. Ci, którzy są świadomi tego, jakie posiadają zdolności i możliwości, są bardziej pewni siebie a samoświadomość pozwala na odnalezienie odpowiedniej drogi, zrozumienie tego, jakie jest nasze miejsce.

Program ogólnopolski

 

WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION

Sylwia Rycharska

II e, II d, II c

oraz chętne klasy I - III

 

8.

“Misja kieszonkowe”.

Dziecko mające możliwość praktykowania na własnym kieszonkowym może budować cenne nawyki, zdobywać wiedzę i samodzielność finansową – wszystko, co przydatne w dorosłym życiu.

Program ogólnopolski

BNP PARIBAS

Sylwia Rycharska

Mariola Wojciechowska

II e

II d

 

oraz chętne klasy

 

9.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

EDUKACYJNE WYZWANIE 2023/2024.

To całoroczny program, podczas którego uczestniczący Nauczyciele wcielają w życie Edukacyjne Wyzwania na każdy miesiąc. Wyzwania związane będą z palącymi zagadnieniami współczesnej edukacji, takimi jak: relacja, integracja, nowoczesne technologie, skuteczne uczenie się.

 

Edukreatywnie

Sylwia Rycharska

II e

oraz chętne klasy

 

10.

Pola nadziei.

Akcja zbierania pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów.

 

Fundacja hospicyjna

Ewelina Ilnicka-Szczygieł kl. VII, VIII a

Katarzyna Piechówka V, VI

Emilia Bednarska     kl. IV

Joanna Goławska

VIII b

IV - VIII

 

 

11.

SKS

 

Instytut Sportu

 

Dorota Korzeniewska-Stasiak

 

I - III

 

12.

Turniej Tymbarka -

turnieje piłki nożnej dla poszczególnych grup sportowych dziewcząt i chłopców (klas I-V)

 

PZPN

Dorota Korzeniewska-Stasiak 

 

I - V

wiosna 2024

12.

Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?

Celem projektu było wzbogacenie tematyki realizowanej w ramach podstawy programowej.  Wyciąganie wniosków z obserwacji przyrody i tego, co ich otacza.

 

Uniwersytet Dzieci 

Anna Drzewiecka

Mariola Wojciechowska

Sylwia Rycharska

II c

II d

 

II e

 

13.

Ciekawi pierwszoklasiści. 

W ramach projektu odbyły się zajęcia z edukacji przyrodniczej, matematycznej czy społecznej. Uczniowie rozwijali umiejętności pracy w grupie i w zespole oraz kreatywności i umiejętność krytycznego myślenia.

 

Uniwersytet Dzieci 

Anna Zdunek

Dominika Plichta

Dorota Zyszczak

Natalia Panfil

I a

I c

I d

I e

 

14.

Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?

Podczas zajęć projektowych uczniowie pracują indywidualnie i w grupie, uczą się koncentrować na zadaniu, trenują krytyczne myślenie, kreatywność i rozpoznawanie emocji.

 

Uniwersytet Dzieci

Anna Nadratowska

III b

 

15.

“Góra Grosza”.

Akcja wspiera dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną,  specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki wsparcia psychologicznego PORT.

 

Towarzystwo Nasz Dom

Anna Nadratowska

I-VIII

 

.

16.

Udział w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

 

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

 

Women’s World Summit Foundation

 

Fundacja po DRUGIE - koordynator w Polsce 

Emilia Bednarska

Angelika Kaczmarska

Agnieszka Gardzielewska

Klasy I - VIII

 

17.

„Bieg po zdrowie”.

 

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Główne cele programu:

opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży; pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego; zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

 

Główny Inspektorat Sanitarny

Emilia Bednarska

Kl. VI

 

18.

“Ja w internecie. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci?”

Projekt z Uniwersytetu Dzieci. Tematyka 10 lekcji z wychowawcą z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Projekt

Uniwersytet Dzieci

Magdalena Grzegorek

Ewa Nowińska 

VII b i VIII b podczas godziny wychowawczej

 

 

 

19.

Lepsza Szkoła.

Sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski.


Projekt

GWO

Magdalena Grzegorek

 

Marzena PółtoranosJoanna Goławska 

 

Agnieszka Krzymin

VIII b - matematyka

 

IV c, V c, V d, VI a -

matematyka

 

IV a, V b, VI b, VII c, VIII a - matematyka

 

IV b, V a, VII a, VII b

 

20.

Ogólnopolski projekt edukacyjny

(Nie)zwykła matematyka

II edycja rok szkolny 2023/2024.

Celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Zadania projektowe będą realizowane na lekcjach  matematyki.

Projekt edukacyjny ogólnopolski

 

 

Marzena PółtoranosJoanna Goławska 

 

Magdalena Grzegorek

 

Agnieszka Krzymin

 

IV c, V c, V d, VI a -

matematyka

 

IV a, V b, VI b, VII c, VIII a - matematyka

 

VIII b

 

 

IV b, V a, VII a, VII b -matematyka

 

21.

Zdrowo i sportowo.

Program ma na celu: promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych uczniów; uświadomienie, że aktywność fizyczna zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu; zwrócenie uwagi na to, że zajęcia sportowe uczą zasad fair play,  współpracy w grupie oraz przyczyniają się do zwiększenia pewności siebie, poprawy koncentracji i pamięci.

 

Decathlon Polska

Monika Stamska

Małgorzata Garstka

klasy I - III

 

.

22.

Deutsch Plus. 

Projekt wspiera szkołę w działaniach na rzecz języka niemieckiego.

 

Goethe Institut 

Izabela Ebel 

 

 

VII - VIII 

 

23.

Ogólnopolski projekt edukacyjny “Wspólnie mocniejsi-uczymy się przez integrację”.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej, w której różnorodność i integracja odgrywają kluczową rolę. Poprzez wspólne działania, naukę i współpracę, dążymy do zbudowania silniejszej, bardziej zrozumiałej i otwartej społeczności edukacyjnej.

Projekt ogólnopolski

Centrum Innowacyjnej Edukacji INTERESTING LESSON Bartosz Jarzynka

Magda Okrzes-Groszek

klasy IV-VIII

 

24.

Program Pho3nix Active School.

Ogólnopolska akcja w ramach Międzynarodowego Dnia Sportu pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

   

Dorota Korzeniewska-

Stasiak

kl. IV - VIII

jeżeli będzie kontynuacja projektu

25.

Program Drużyna Energii.

Akcja, ma za cel zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce.

 

Ogólnopolska akcja sportowa

Dorota Korzeniewska-

Stasiak

kl. V- VIII

jeżeli będzie kontynuacja projektu

26.

“Dzieci uczą rodziców”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie najmłodszych uczniów do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i dotyczą bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.  

 

Centrum Rozwoju Lokalnego

Natalia Panfil

klasy I 

 

27.

Dzień Pustej Klasy. 

7.06.2024

Akcja ma na celu zachęcić nauczycieli, by tego dnia lekcje spędzili ze swoimi uczniami poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację terenową. Każda klasa w tym dniu spędzi lekcje na świeżym powietrzu bawiąc się, integrując i ucząc się korzystać 

z darów natury. 

 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Monika Stamska 

klasy I - III

 

28.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Gramy zmysłami.

Celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

 

Autorzy projektu: Beata Pinkiewicz-Gara Joanna Błaszczyńska Katarzyna Demendecka Barbara Ostrowska Paulina Zwierzańska

Małgorzata Garstka

Monika Stamska

Magda Okrzes-Groszek

Dorota Lewandowska

Aneta Brocka-Rzeźnik

 II a

 

 II b

zajęcia rewalidacji – kl. I - VIII

 

29.

Lekcje z klasą. Jak odczytywać swoje emocje?

Projekt miał za zadanie wesprzeć uczniów w rozwoju  istotnych kompetencji: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowacyjność. Ponadto wpływał na budowanie relacji między uczniami oraz doskonalił umiejętność pracy projektowej i współpracy. 

 

Uniwersytet Dzieci

Joanna Harasimiuk

V c

 

 

30.

Rowerowy maj

 

Gmina Pruszcz Gdański

P. Wiśniewska

B. Fidler- Plichta

D. Korzeniewska Stasiak

 

wiosna 2024

31.

,,Fonolandia”. Projekt edukacyjny dotyczący odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych.

projekt

,,Dbam o mój zasięg”

Natalia Panfil

Anna Drzewiecka

I e

II c

 

32.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny “Każdy inny - wszyscy równi”. 

Cele projektu: uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

projekt

Katarzyna Żelazna

Magda Okrzes-Groszek

Dorota Lewandowska

Aneta Brocka-Rzeźnik

zajęcia rewalidacji, klasy I - VIII

 

33.

Współpraca z Pomorską Fundacją Bracia Mniejsi.

Uwrażliwianie dzieci na los bezdomnych zwierząt .

   

Aneta Brocka- Rzeźnik

Spotkania dla klas I - III oraz przedszkole

 

34.

“Zdrowo rosną”.

Głównym celem akcji jest przekonanie dzieci, że sadzenie roślin to nie tylko element zdrowego stylu życia, ale także dobra zabawa, która integruje całą klasę. Każda klasa otrzymała darmowy pakiet do sadzenia. 

akcja

Legutko 

Monika Stamska

klasy

I - III

 

35.

Predator Game.

projekt

międzyszkolne rozgrywki e-sportowe

Dorota Korzeniewska-Stasiak

klasy VIII

jeżeli będzie kontynuacja projektu

36.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

“Piękna nasza Polska cała”, którego celami są między innymi:

-kształtowanie postaw patriotycznych;

-kształtowanie tożsamości narodowej;

- poznawanie bogactwa kulturowego regionu i kraju.

projekt

Patronat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Autorka projektu 

Ludmiła Fabiszewska

Beata  

Kitowska- Miotk

Anna Nadratowska

Magdalena Pikura

klasy III

wrzesień- czerwiec

37.

Międzynarodowy Projekt edukacyjny “Czytam z klasą, Lekturki spod chmurki” V edycja “Na tropach dobroczynności”. Cele projektu:

- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

- rozwijanie aktywności czytelniczej,

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

- pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności.

projekt

Honorata Szanecka,

Partner projektu:

Wydawnictwo MAC Edukacja,

Patronat honorowy:

Wydawnictwo Dwukropek,

Portal Niezbędnik Nauczyciela

 

Anna Drzewiecka

Mariola Wojciechowska

II c

II d

wrzesień-czerwiec

 

 Akcje wewnętrzne realizowane w szkole.

 

Tytuł akcji wewnętrznej organizowanej z inicjatywy nauczyciela

Imię i nazwisko odpowiedzialnego nauczyciela

Uczestniczące klasy

Uwagi o realizacji akcji - uzupełniamy na bieżąco po zakończeniu projektu, programu, akcji.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Anna Nadratowska

 

Agnieszka Krzymin

I - III 

 

IV b, V c

 

Klasowy Pamiętniczek - projekt klasowy dzięki któremu dzieci będą doskonalić pisanie, budowanie zdań, formułowania swobodnych wypowiedzi pisemnych.

Monika Stamska, 

Małgorzata Garstka

II a

II b

 

Klasowy Projekt Czytelniczy “Czytam sam”.

Małgorzata Garstka, 

Monika Stamska

II a

II b

 

“Dzień zdrowia 

psychicznego” radzenie sobie ze stresem jako profilaktyka uzależnień.

 Emilia Bednarska, Angelika Kaczmarska, Agnieszka Gardzielewska

VIII

 

Europejski Dzień Numeru Alarmowego.

Emilia Bednarska

VIII

 

Szydełkowe pożeracze smutków.

Emilia Bednarska,

Małgorzata Garstka

IV - VIII

 

“Co to znaczy”- poznawanie przez dzieci najpopularniejszych związków frazeologicznych.

Anna Zdunek,

Kamila Zawadzka 

I a 

I b

 

“Doktor od emocji”-

rozpoznawanie i nazywanie emocji.Anna Zdunek,

Kamila Zawadzka

I a 

I b

 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień - 21.11.2023.

Promowanie życzliwości przez przygotowanie i rozdanie życzliwych losów; przygotowanie i wywieszenie kartek do obdarowywania innych życzliwymi tekstami; wywieszenie miłych cytatów i zwrotów na terenie szkoły.

Monika Stamska,

Magdalena Pikura

I - III

 

Dzień Głośnego Czytania.

Iwona Orzłowska,

Dominika Matys

IV - VIII

 

Pierwszy Dzień Wiosny.

Małgorzata Garstka,

Monika Stamska

I - III

 

Projekt “Po 7 kontynentach - śladami najdziwniejszych zwierząt na świecie”.

Cel: zwiększenie zainteresowania dzieci

geografią i przyrodą. Rozwinięcie zainteresowania zwierzętami, w tym równieżtymi niespotykanymi.

Monika Stamska,

Małgorzata Garstka,

Anna Drzewiecka,

Mariola Wojciechowska

II b

II a

II c

II d

 

Projekt “MISTRZYNI SZYMBORSKA”.

Cele: upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej  poprzez prezentowanie twórczości poetki; kształtowanie świadomości kulturowej; rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

Joanna Harasimiuk,

Małgorzata Poniewierska

IV-VIII

IV - VII

 

Patroni Roku 

(zgodnie z uchwałą Sejmu RP).

Patronat roku ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to coroczne wyróżnienie podejmowane okolicznościowo w drodze uchwały. Inicjatywa ma na celu uhonorowanie i upamiętnienie osób, wydarzeń lub idei ważnych dla Polski i Polaków. Celem szkolnej akcji jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich naszych uczniów, pogłębianie ich wiedzy oraz rozbudzenie zainteresowania historią i dniem dzisiejszym naszego kraju.

Joanna Harasimiuk

IV-VIII

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Małgorzata Poniewierska

IV-VIII

 

Zbieramy karmę do schroniska.

Iwona Orzłowska,

Aneta Brocka – Rzeźnik,

Natalia Panfil,

Anna Nadratowska, 

Dorota Zyszczak,

Agnieszka Krzymin

I - III

IV - VIII

 

Dzień Ziemi.

Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody.

Ewa Nowińska, 

Beata Kitowska- Miotk

IV-VIII

I - III

 

Sprzątanie świata.

 Międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Mariola Wojciechowska,

Jolanta Sokołowska 

I - III

 

IV - VIII

 

Klasowy projekt językowo-plastyczny “All about me”.

Edyta Poniewierska

I

 

Dzień Świętego Patryka (III)

Edyta Poniewierska

I - III

 

Dzień Języków Europejskich (26 IX)

Edyta Poniewierska

I - III

 

Światowy Dzień Pszczół.

Święto ustanowione przez ONZ, celem jest podkreślenie znaczenia pszczół w pozyskiwaniu żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia cywilizacyjne dla tych owadów (20 V).

Anna Drzewiecka
I - III
 

Ogólnopolski projekt edukacyjny - “Zabawa Sztuką”.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Regina Maciuszek,

Paulina Fuksińska,

Małgorzata Dymitrowska

 

 

 

 

 

I - III
 

Ogólnopolski projekt edukacyjny “Ekomisja”.

Ekomisja to projekt edukacji ekologicznej skierowany do uczniów szkół podstawowych, a od marca 2022 także do przedszkoli.

Celem projektu jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, edukacja o tym jak nie marnować żywności i zasobów oraz prowadzić ekologiczny i zdrowy styl życia.

Paulina Fuksińska,

Regina Maciuszek,

Małgorzata Dymitrowska

I - III

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Aneta Brocka- Rzeźnik

Magda Okrzes-Groszek

 I - III i przedszkole,

IV - VIII