Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Zapisy do szkoły

Zapisy do klasy I na rok szkolny2021/2022 dzieci zamieszkałych w obwodzie

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy rozpoczynają się

01 marca 2021 r. i będą trwać do 02 kwietnia 2021 r.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym.

Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w dyżurce szkoły.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014 r.);

2) w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie od 01.09.2020 r. obejmuje miejscowość

Borkowo z wyłączeniemulic: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa oraz część ulicy Kasztanowej od nr 75A do 75C

 

Druki do pobrania:

Zgłoszenie do Szkoły z OBWODU 2021-2022

Oświadczenie o miejscu zamieszkania