Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Zapisy do szkoły

Zapisy do klasy I

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie ogłasza od dnia 19.04.2022  do dnia 20.05.2022 zapisy do klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Obwód szkoły od 01.09.2022 r. obejmuje miejscowość Borkowo, z wyłączeniem ulic: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Kolarska, Piłkarska oraz bez części ulicy Kasztanowej obejmującej bloki o nr 75a, 75b, 75c

Wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie o miejscu zamieszkania należy złożyć do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2022 kończy 7 lat (urodzone w 2015 r.);

2) w roku 2022 kończy 6 lat (urodzone w roku 2016) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Druki do pobrania:

Zgłoszenie do Szkoły z OBWODU 2022-2023

>>do pobrania .pdf<< 

>>do pobrania .doc<<

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 >>do pobrania .pdf<< 

>>do pobrania .doc<<