Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2023 / 2024

Zapisy do klasy I

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie ogłasza od dnia 17.04.2023  do dnia 19.05.2023 zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

Obwód szkoły od 01.09.2022 r. obejmuje miejscowość Borkowo, z wyłączeniem ulic: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Kolarska, Piłkarska oraz bez części ulicy Kasztanowej obejmującej bloki o nr 75a, 75b, 75c.

Wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie o miejscu zamieszkania należy złożyć do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2023 kończy 7 lat (urodzone w 2016 r.);

2) w roku 2023 kończy 6 lat (urodzone w roku 2017) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Druki do pobrania:

Zgłoszenie do Szkoły z OBWODU 2023-2024

>>do pobrania .pdf<< 

>>do pobrania .doc<<

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 >>do pobrania .pdf<< 

>>do pobrania .doc<<